הקדמה

עמוד:8

האנ " זקית . פרופ ' ערן דולב כותב על הסיוע הרפואי בדרך החתחתים לירושלים , ד " ר דן בראל מתאר את מגיפת הכולרה בעיר ב 9 ו 6 ו וד " ר צבי שילוני כותב על השירות הרפואי ובתי החולים בירושלים במהל ך המלחמה . עזרא פימנטל כותב על דמותו הססגונית של הבריגדיר ויליאם מלדרום , מפקד בריגדת הרובאים הרכובים הניו - זילנדית וכן על אגודת הפרשים הקלים האוסטרלים , שמרכזה בקווינזלנד , המשמרת את מורשת הפרשים האוסטרלים לדורותיהם . אבי נבון מסכם את הפעילות הענפה של העמותה במהלך השנה שחלפה . תודותנו נתונה לכותבים הרבים , לעורכים ולמעצבים שהקדישו רבות מזמנם לחוברת שלא על מנת לקבל פרס . תודה לדבי מנור על התרגום לאנגלית , ולחנן גטריידה על הצילומים . עוד נתונה תודה מיוחדת להוצאת ' אריאל ' ומנהלה אלי שילר ואנשי צוותו על ההפקה המקצועית והמיומנת . תשרי תשע "ג ספטמבר 20 ו 2 ד " ר יוסי צ ' רני ועזרא כיימנטל

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר