2.1 לוק ודיקרט – השוואה תחילית

עמוד:13

שיטת ההתפלספות הנאותה בעיניו . איך רואה לוק את עצמו כאשר הוא מסתכל בראי ? בשלב זה של עיוננו בלוק ניטיב לעשות אם נקרא בו תוך כדי היזכרות בדיקרט ובמה שלמדנו ממנו . כך נוכל לעמוד על ממדיה של השפעת דיקרט על לוק . שאלה לפי " האיגרת אל הקורא , " במה דומה גישתו של לוק לגישתו של דיקרט אל הפילוסופיה ובמה היא שונה ממנה ? דיון אתווה תחילה בקצרה את קווי הדמיות והשוני , ואחר כך אפרט מעט ואבהיר עניינים הנראים לי חשובים . ( א ) העקרונות המשותפים לדיקרט וללוק ( 1 ) ההכרה האנושית עומדת במרכז הדיון הפילוסופי ; ( 2 ) תפקיד הפילוסופיה לסייע בביסוס מדעי הטבע המתפתחים ; ( 3 ) הן דיקרט הן לוק מביעים חשדנות מרובה כלפי הפילוסופיה המסורתית ; ( 4 ) דיקרט ולוק , שניהם מתפלספים במסגרת דתית , ולוק , כמו דיקרט , מוכן לדבר על " נר אלוהים בקרבנו , " ולהסיק מסקנות אחדות מן העובדה שאלוהים ברא אותנו ; ( 5 ) לדידם של שניהם , ההתפלספות מתעסקת באידאות , חוקרת אותן ומנסה לעמוד על מקורן ואופיין . ( ב ) השקפות לוק החורגות מאלו של דיקרט ( 1 ) תפקיד הפילוסופיה לברר מה הם גבולות ההכרה האנושית ; ( 2 ) עניינו של הפילוסוף אינו רק בידיעה ודאית , אלא גם בדרגות ידיעה נמוכות יותר – "האמנה , סברה והודאה , " כלשון לוק . ( 3 ) עניינה של הפילוסופיה בהכרה בלבד , ואין היא מתעניינת במבנה היקום בכללו , בפרט לא בשאלת היחסים גוף–נפש ; ( 4 ) על פי דיקרט , הפילוסופיה היא " מלכת המדעים" ( או לחלופין , " שפחת התיאולוגיה , ( " ואילו על פי לוק הפילוסופיה היא "שפחת המדעים ; " ( 5 ) לוק מראה עניין מיוחד , שלא מצאנו אצל דיקרט , בשפה ובהבהרת מונחים ; ( 6 ) ביטויי הענווה של דיקרט ( באיגרת לסורבון ) הם לכל היותר אירוניים וספק אם הם כנים ; הרושם הוא שאצל לוק ביטויים כאלה הם כנים . אם הצבעתם על חלק מן העניינים שמניתי זה עתה תוכלו להיות מרוצים מעצמכם . עתה ברצוני להרחיב מעט את הדיבור על אחדים מהם . 3 יוסף אור , מתרגם לוק לעברית , משתמש במילה " מושג" כל אימת שבמקור מופיעה המילה אידאה . ( idea ) אנחנו נשתמש במילה "אידאה . "

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר