1 תולדות חיים

עמוד:11

לאחר המהפכה חזר לוק מגלותו . הוא זכה לכבוד רב בכך שהוזמן להפליג חזרה לאנגליה בספינה המלכותית שהביאה ללונדון את המלכה החדשה מרי ( רעיית ויליאם השלישי . ( עם שובו לאנגליה פרסם לוק את ספריו החשובים : איגרת על הסובלנות (; An Essay (; A Concerning Letter Human Concerning Toleration Understanding , , 1689 1690 ) ) מסה על שכל האדם . ( Two Treatises of Government , 1690 ) מסכת ראשונה ומסכת שנייה על הממשל המדיני החיבור מסה על שכל האדם עוסק בתורת ההכרה , ובו נעיין כאן . ב איגרת על הסובלנות היה מן החידוש שכן היא הטיפה לסובלנות דתית ולהימנעות מרדיפות דת , לראשונה לאחר תקופה ארוכה של מאבקים מרים על רקע דתי ולאחר מלחמת אזרחים עקובה מדם , ( 1641-1660 ) שמחלוקות דתיות מילאו בה תפקיד מרכזי . למשנתו המדינית של לוק , כפי שבאה לידי ביטוי בשתי המסכתות על הממשל המדיני , הייתה השפעה רבה על עיצובה של המחשבה המדינית הליברלית הן באירופה והן באמריקה . במסכת הראשונה תקף לוק את הרעיון שנפוץ בשעתו , שזכות המלכים לשלוט נובעת מחסד אלוהים , וכי , לפיכך , אין הם אחראים בפני נתיניהם , ובוודאי שאסור להדיחם . במסכת השנייה טען לוק , כי לכל אדם באשר הוא אדם יש זכויות טבעיות , שאסור לשלול אותן ממנו , והן הזכות לחיים ולבריאות , הזכות לחירות וזכות הקניין . הממשל המדיני יונק את סמכותו מאמנה חברתית , שבה מסכימים האזרחים לכונן משטר שיגן על זכויותיהם הטבעיות . בכך ייחד לוק למדינה תפקיד מצומצם למדי , וזו הסיבה לכך שמדינה נוסח לוק קרויה " מדינה מינימלית . " הדים לרעיונותיו של לוק בדבר הזכויות הטבעיות , והצורך בשמירה עליהן באמצעות המדינה , אפשר למצוא בהצהרת העצמאות של ארצות הברית ( 1776 ) וב"הצהרת זכויות האדם והאזרח" שהתקבלה במהלך המהפכה הצרפתית . ( 1789 ) לוק לא נשא אישה ולא היו לו ילדים . באחרית ימיו חי בבית ידידיו , ליידי ולורד משהם . ( Masham ) הוא נפטר בשנת . 1704 כאן נעיין בקטעים מתוך מסה על שכל האדם . שלא כמנהגנו ביחידות הקודמות , לא נקפיד כאן על סדר העניינים כפי שהוא מופיע בספרו של לוק . 1 דיון במשנתו ( רעננה המדינית : האוניברסיטה של לוק הפתוחה יוכל הקורא , מהדורה למצוא שנייה ביחידה 6 . ( 2008 , של הקורס בעיות בפילוסופיה של 2 המוסר ג'ון לוק , , תרגם יוסף אור ( ירושלים : מאגנס , תשל . ( "ב את האזכורים מן ה מציינים מסה בדרךעל כללשכל באמצעות האדם הפרקים והסעיפים . כאן ננקוט את שיטת הסימון המקובלת במהדורה מסה העברית . המספר הראשון ( בספרות רומיות ) מסמן את הספר , המספר השני ( באותיות עבריות ) – את הפרק , והמספר השלישי ( בספרות רגילות ) – את הסעיף .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר