תוכן העניינים

עמוד:6

. 6 פנומנליזם 228 6 . 1 ברקלי והפנומנליזם 228 6 . 2 שיברון הפנומנליזם 232 . 7 אלוהים 235 7 . 1 ההוכחה לקיום האל על יסוד רציפות המושאים 235 7 . 2 ההוכחה לקיום האל על יסוד סבילות התחושה 238 7 . 2 . 1 ההבחנה בין מציאות לבין דמיון 239 7 . 2 . 2 עקרון הסיבתיות 241 7 . 2 . 3 אין האונים של האידאות 243 7 . 2 . 4 אלוהים כמקור האידאות 245 7 . 2 . 5 אלוהים בעייתי 249 . 8 להיות משמע לתפוס 251 8 . 1 כשאני לעצמי , מה אני ? 251 8 . 2 אניים זולתי 255 . 9 מעמדם של מדעי הטבע 260 ביבליוגרפיה נבחרת 265 רשימת בעלי זכויות יוצרים ( יחידות 267 ( ו-7 5-6

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר