תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים יחידה : 5-6 ג׳ון לוק 7 . 1 תולדות חיים 9 . 2 על תפקידה של ההתפלספות ועל אופייה 12 2 . 1 לוק ודיקרט – השוואה תחילית 12 2 . 2 גבולות הידיעה 14 2 . 3 מתודה "היסטורית" 16 2 . 4 פילוסופיה ומדע 18 2 . 5 המבנה של ה מסה 20 . 3 לוק על זהות אישית 22 3 . 1 בעיית הזהות האישית 22 3 . 2 לוק על הצורך בקריטריון לזהות אישית 27 3 . 3 לוק נגד דיקרט : הפתרונות הדחויים 28 3 . 4 הקריטריון של לוק לזהות אישית 35 3 . 5 השגות על לוק 38 3 . 6 הישרדות על פי פרפיט : לוק באספקלריה של זמננו 41 . 4 אידאות 47 4 . 1 הדחף האמפיריציסטי 47 4 . 2 מה היא אידאה ? – דיון תחילי 48 4 . 3 מודלים מוחשיים של שכל האדם 52 4 . 4 תחושה והחזרה – המקורות הניסיוניים של ידיעתנו 56 4 . 5 הפשוט והמורכב 58 4 . 6 שאלת מולינייה 61 4 . 7 ניסיון גולמי ושיפוט 66 4 . 8 הביקורת מצד האסכולה התבניתית 70 4 . 9 הפשטה 71

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר