הקדמה

עמוד:12

כאמור , בפרק זה נציג את הרקע להתפתחותה של הבלשנות המודרנית בכלל ושל הבלשנות התאורטית בפרט . נבהיר מהו " המפנה החומסקיאני " , מהיכן צמח ומהן השלכותיו על חקר השפה האנושית . לשם כך נתוודע אל הנחות היסוד של הבלשנות הגנרטיבית ולמאפייני השפה הטבעית ותהליך רכישת שפה שהובילו אליהן . לבסוף , נחדד את מושא המחקר של הבלשנות התאורטית , " הדקדוק המנטאלי " , ונסקור בקצרה את מרכיביו השונים .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר