הקדמה

עמוד:11

הקדמה את הקורס מבוא לבלשנות תאורטית אנו פותחים בשלוש שאלות בסיסיות הנוגעות לתחום הדעת המכונה " בלשנות " : מהי שפה ? מהי בלשנות ? ומהי בלשנות תאורטית ? באופן כללי ניתן לומר כי בלשנות היא חקר שפה , אולם למונח " שפה " ( language ) יש מובנים ושימושים רבים ומגוונים : שפה כתובה , שפה מדוברת , שפת הגוף , שפת סימנים , שפת בעלי חיים , שפה חזותית , שפת רחוב , שפות מלאכותיות , שפות תכנות , שפת המוזיקה , ועוד . למעשה , כל מערכת בעלת כוח הבעתי מכונה " שפה " . האם כל אלה נכללים במושאי המחקר של הבלשנות ? בהחלט לא . בלשנות מתמקדת בחקר " השפה האנושית " , המכונה גם " שפה טבעית " . שפות טבעיות הן שפות כמו עברית , ערבית , רוסית , אנגלית , כלומר שפות שיש להן ( או היו להן ) דוברים ילידיים , כלומר דוברים ששפה זו או אחרת היא שפת האם שלהם . לכן , למשל , שפת תכנות כלשהי או שפת המוזיקה הן לא שפות טבעיות . בהקשר זה חשוב לציין ששפות הסימנים למיניהן , המצויות בשימוש קהילות של חירשים בכל רחבי העולם , גם הן שפות טבעיות , כי גם להן יש דוברים ילידיים הרוכשים אותן בשנות חייהם הראשונות , בדומה לרכישת השפות המדוברות . שימו לב כי אנו משתמשים במונח " רכישה " בהקשר זה , ולא במונח " למידה " , על מנת להאיר את אופיו הטבעי של התהליך שבו מתפתח הידע הלשוני בשנים הראשונות לחיי הילד , ללא הוראה שיטתית , כמו שנראה בהמשך ובפרק . 2 במחקר הבלשני קיימות שתי גישות מרכזיות , שבכל אחת מהן כמה זרמים : המחקר הבלשני המסורתי והמחקר הבלשני המודרני . בפרק זה נבהיר את הרקע להתפתחותה של כל אחת מהגישות ואת המאפיינים שלה . נשים דגש מיוחד על התפתחותה של הבלשנות המודרנית , שכן הבלשנות התאורטית היא אחד הזרמים המרכזיים בה . נציין שהזרם המחקרי אותו אנו מכנים בקורס זה " בלשנות תאורטית " לפעמים מכונה " בלשנות פורמאלית " או " בלשנות גנרטיבית " . חשוב להבהיר שהמונחים השונים אינם מציינים גישות מחקריות שונות . להפך , כולם מתייחסים למחקר בלשני שאת יסודותיו הניח נעם חומסקי ( . ( Noam Chomsky , -1928 בחרנו להשתמש במונח " בלשנות תאורטית " בקורס הנוכחי , שכן לדעתנו , הוא תופס את רוח המחקר הבלשני מייסודו של חומסקי באופן המדויק והשלם ביותר .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר