תוכן העניינים

עמוד:4

פרק 2 רכישת שפה 55 הקדמה 57 2 . 1 גישות שונות לחקר רכישת השפה 57 2 . 2 גודל המשימה : מה צריך לרכוש כדי לדעת שפה ? 58 2 . 2 . 1 מערכת הצלילים 59 2 . 2 . 2 הלקסיקון המנטאלי 59 2 . 2 . 3 מערכת המשפטים ( תחביר ) 60 2 . 2 . 4 משמעות קבועה של משפטים ( סמנטיקה ) 61 2 . 2 . 5 משמעות בהקשר ( פרגמטיקה ) 62 2 . 3 מאפייני התהליך 63 2 . 3 . 1 אופי הקלט הלשוני 63 2 . 3 . 2 תנאים שונים במהלך רכישת שפה 64 2 . 3 . 3 תקופה מכרעת 65 2 . 3 . 4 שלבי רכישה זהים בכל השפות : הפקות לשוניות 66 2 . 3 . 5 טעויות שילדים עושים 68 2 . 4 תופעות לשוניות שאינן נגזרות מאילוצים לוגיים : טעויות שילדים לא עושים 70 2 . 4 . 1 הבדלים בין לשוניים 71 2 . 4 . 2 אילוצים אוניברסליים : האילוץ על יצירת משפטי שאלה 72 2 . 4 . 3 מגבלה על נושא פוסט פועלי בעברית 73 2 . 5 טבעו של תהליך רכישת השפה 74 2 . 5 . 1 קיום ידע לשוני מן ההתחלה : הבחנה בין שפות בגיל 2-4 ימים 74 2 . 5 . 2 התבייתות על דקדוק שפת היעד : הבחנה בין עיצורים בגיל ינקות 77 2 . 6 סיכום 79 רשימת מקורות ( וקריאה מומלצת ) לפרק 80 2

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר