נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך

עמוד:184

התפתחות הילד מושפעת מכל אחת ממערכות המיקרו שאיתן הוא בא במגע , ולכן שינוי בכל אחת מן המערכות האלה יהיה משמעותי . נוסף על כך , הקשר בין בית הספר למשפחה הוא מערכת מסו , ( system-Mso ) ששינוי בה עשוי אף הוא להשפיע על התפתחות התלמיד . הציר השני , הנוגע ליוזם המעורבות , תואם פחות את המודל האקולוגי . עם זאת הציר הזה משמעותי משתי סיבות . ראשית , הוא קיים ונוכח בשיח על מעורבות הורים בשדה החינוך הישראלי והעולמי . שנית , לשאלה מי יזם את המעורבות יכולה להיות השפעה משמעותית על התגובה שלה זוכה המעורבות ועל הדרך שבה היא מתקבלת . למשל , ניסיון של הורים להשפיע מיזמתם על מבנה תכנית הלימודים בבית הספר עשוי להתקבל כהתערבות לא רצויה בעיני אנשי המקצוע . אם , לעומת זאת , הניסיון הזה הוא פרי של יזמה משותפת של ההנהלה וההורים , יש סיכוי טוב הרבה יותר שהוא יתקבל בברכה . הציר השלישי , המתאר את מטרת המעורבות , נוגע לשתי המערכות שלא היו חלק מהציר הראשון – המערכת המבנית ( מערכת האקסו ) ומערכת המיקרו שהיא הילד עצמו . שינוי מבני במערכת הבית ספרית כולל גם שינוי במערכת האקסו – ההקשר הבית ספרי שאיתו הילד לא בא במגע ישיר . שינויים רגשיים ולימודיים מתייחסים כמובן לילד עצמו כמערכת שאליה מכוונת ההתערבות . איור 4 מתאר את שלוש המערכות המהוות את תחום קשרי הורים-מורים . החץ באיור מדגים קשר שנוצר ביזמת מערכת החינוך ומכוון להשפיע על מאפייני המערכת הביתית על מנת להשפיע בסופו של דבר על מאפייניו הרגשיים של התלמיד . איור : 4 מערכות קשרי הורים-מורים

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר