נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך

עמוד:183

ניתוח של הסקירה הספרותית : למרות ההבדלים בין גישות החוקרים והגדרותיהם השונות , ניתן להבחין בשלושה צירים מרכזיים שעליהם מיקמו החוקרים השונים את סוגי המעורבות : המערכת שאליה מכוונת המעורבות : הבחנה אחת שנעשתה קשורה למערכת שהמעורבות מנסה לשנות ולהשפיע עליה . המעורבות עשויה להיות מכוונת לשינוי במערכת הביתית ( כמו במקרה של עזרה בשיעורי בית או יצירת אווירה תומכת לימודים בבית , ( מכוונת לשינוי המערכת הבית ספרית ( כמו במקרה של התנדבות לפעילויות בית ספריות , ( או לשינוי בקשר בין שתי המערכות הללו ( למשל תכניות שמטרתן להגביר את האמון בין ההורים למורים או לקדם את ההבנה של המורים לתרבות ההורים . ( יוזם המעורבות : ציר נוסף שעליו ניתן למקם את הדרכים השונות שבהן הורים מעורבים בחינוך מתייחס לגורם שיוזם את הקשר שבין ההורים לבית הספר . במקרה זה יש הבחנה בין מעורבות שההורים יוזמים , לבין כזו שיוזמים המורים ובה ההורים הם גורם פסיבי – משתתפים או צופים . במקרה של הורים יוזמים , טווח הפעילות מגוון ויכול לנוע ברצף מקשר עם המורה על מנת למנוע בעיות אפשריות , ועד להשתתפות יזומה בפעולות קולקטיביות של הורים ( למשל ועדי הורים ) על מנת להשפיע על המערכת ברמת המדיניות ועל תהליך קבלת ההחלטות בבית הספר . דוגמאות ליוזמות של מורים עשויות להיות ביקורי בית אצל ההורים , הזמנת ההורים לשיחה בבית הספר או תכניות התערבות אצל המשפחה מצד בית הספר . אפשרות נוספת היא כמובן יזמה משותפת להורים ולמערכת , למשל כינון ועד הורים בתמיכת המערכת והמנהל . מטרת המעורבות : ציר שלישי שעליו נעים סוגי המעורבות שצוינו בספרות מתאר את מטרת המעורבות – מה אמורה המעורבות לתרום או לשנות . מעורבות ההורים עשויה להיות מכוונת לשינוי לימודי או חינוכי שיתרום להישגים הלימודיים . היא עשויה להיות מכוונת לשינויים מבניים ( Structure ) כמו הקדשת זמן ומקום לשיעורי הבית בבית או לשינוי במבנה שעות הלימוד בבית הספר . לבסוף , היא עשויה להיות מכוונת לשינויים רגשיים או חברתיים , כגון להגברת מעורבותו של הילד בבית הספר School ) ( involvement או להתמודדות עם בעיות התנהגות . יש לציין כי הכוונה כאן היא למטרה המיידית של המעורבות , גם אם מטרה זו היא כלי להשגת מטרה אחרת . במילים אחרות , אם המעורבות מכוונת להשפיע על מדד רגשי רק על מנת לשפר , בסופו של דבר , מדד חברתי , עדיין נסווג את מטרת המעורבות כרגשית . אם לדוגמה ההורים מעוניינים לקדם מעורבות בבית הספר רק על מנת לקדם הישגים , עדיין יהיה מדובר במטרה רגשית ולא לימודית . בחינה של הצירים הללו לאור המודל האקולוגי ( שהוצג בחלק א׳ ) תראה כי הציר הראשון , המתאר את המערכת שאליה מכוונת המעורבות , משתלב היטב במודל . לפי המודל האקולוגי

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר