נספח ב׳: ניתוח מושגי — סוגים שונים של מעורבות הורית בחינוך

עמוד:182

רבקה מרקון ( Marcon , 1999 ) מחלקת את סוגי המעורבות ההורית שהגדירה אפשטיין ( Epstein , 1996 ) למעורבות אקטיבית ופסיבית . מעורבות אקטיבית היא התנדבותית וכוללת סיוע לפעילויות בית הספר וביקורים שההורים אינם מחויבים אליהם . מעורבות פסיבית היא תקשורתית בעיקרה וכוללת השתתפות במפגשים עם מורים והסכמה לביקורי בית . וונדי גרולניק ומריה סלוויצ׳יק ( Grolnick & Slowiaczek , 1994 ) מגדירות מעורבות הורים כהקצאה של משאבים מההורים לילד בשלושה תחומים מוגדרים . מעורבות יכולה להיות מגולמת בהתנהגות ההורים , הבאה לידי ביטוי בביקורים בבית הספר והשתתפות במפגשים בין הורים למורים בבית הספר . צורה אחרת של מעורבות היא ברמה האישית ( Personal ) והיא מבוססת על תחושות הילד ועל הדרך שבה הוא חווה את יחס ההורים לבית הספר . התחום השלישי הוא מעורבות קוגנטיבית , שהיא חשיפה של הילד לגירויים קוגניטיביים באמצעות הפעלות ומידע . ההנחה היא שחשיפה מסוג זה מסייעת לילד לתרגל כישורים הכרחיים לבית הספר . איור : 3 תחומים של מעורבות הורים , על פי : Grolnick & Slowiaczek 1994

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר