נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:177

מודל אוהיו ליישוב קונפליקטים נועד ליצור תשתית חזקה ליישוב קונפליקטים בבית הספר באמצעות מענקים שנתיים , כנסים , גישה לקורסים אוניברסיטאיים מרחוק בנושא יישומן של תכניות ליישוב קונפליקטים , סדנאות פיתוח מקצועי אזוריות . נמצאו עדויות לאפקטיביות של המודל הזה . קונפליקטים בין הבית ובין בית הספר כוללים גם קונפליקטים בין מורים לתלמידים . מערכת היחסים בין מורה לתלמיד עשויה להועיל לתלמיד בהיבטים רבים . התערבויות ייעוץ מבוססות מורים , הכוללות גם טיפול משחק , עשויות לתרום לטיב מערכת היחסים בין המורה לתלמיד . הנקודה המשמעותית והבולטת ביותר בהקשר של יישומי ADR במערכת החינוך היא שלאורך שני העשורים האחרונים מופעלות תכניות ADR באופן תכוף בהקשר של קונפליקטים בין תלמידים , ובהטמעת כלים לשיפור הדיאלוג ולמניעת קונפליקטים , עבור תלמידים ובאופן חלקי עבור מורים . ההורים אינם מעורבים ומשולבים ביישומי ה , ADR מלבד בהיבט של ועדות השמה בחינוך המיוחד בארצות הברית . להבנתנו ( עורכי הסקירה , ( נקודה זו משקפת פער הולך וגדל בין מה שהייתה מערכת החינוך בעבר למה שהיא כיום ולמה שתהיה בעתיד . והפער הזה חל על כל צרכיה ומאפייניה . אם בעבר ההורים נתפסו כחלק חיצוני וכמעט ולא רלוונטי לבית הספר , הרי כיום מתחזקות המגמות של מעורבות והתערבות של הורים , תוך טשטוש בין מרחב המעורבות למרחב ההתערבות . מסיבה זו , ובהשפעת גורמים נוספים , מתרבים גם הקונפליקטים בין ההורים לצוות בית הספר ולמערכת החינוך האזורית והארצית . מדינת ישראל נעדרת מנגנוני ADR לטיפול בסכסוכים בין המשפחות למערכת החינוך . חלק מן הסכסוכים מגיעים לבית המשפט , ומרביתם ממשיכים להתקיים כסכסוכים בלתי פתירים או שהם נפתרים בכפייה חד צדדית . בכל מקרה התוצאה אינה בהכרח התוצאה המיטבית לצדדים , יש פגיעה במערכות יחסים ארוכות טווח ובתלמידים עצמם , ויש גם השפעות ישירות ועקיפות על האקלים הבית ספרי . בהנחה כי לאור השינויים החברתיים בעידן זה רצון ההורים להשפיע ילך ויגדל , ובהעדר מנגנוני יישוב סכסוכים בהסכמה , הפער בין ההורים למערכת ילך ויקצין וייתכן שאף יפגע בתפקוד מערכת החינוך .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר