נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:175

בית הספר קטן וטיפוח הקול של ההורים . מחקרים מראים כי כאשר בתי ספר מגבירים פעולות אקטיביות לעידוד מעורבות ( כמו בניית תפקיד משמעותי להורים , הזמנת הורים ושיתוף באחריות ) – ההורים מגיבים בחיוב והפעולות בונות יחסים המביאים לשינוי . החשיבות בעבודה עם משפחות מקבוצות מיעוט היא יצירת רוח של שותפות לתועלת ההדדית של בית הספר , המשפחות והקהילה . תקציר : יישוב סכסוכים בדרכים חלופיות — ( ADR ) יישומים בתחום החינוך : דגמים הנהוגים בעולם ולקחי הפעלתם ליאור קלעי שהין ועמרי גפן בסביבה הבית ספרית קיים פוטנציאל לקונפליקטים ממקורות שונים , לדוגמה - בין המורים לבין עצמם , בין מורים להורים , בין מורים לתלמידים , בין מורים להנהלה , בין תלמידים לבין עצמם . שיטות אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים alternative dispute resolution strategies , ) ( ADR מייצגות גישה שיתופית וכוללות בין השאר משא ומתן , גישור וסיוע . ( facilitation ) מטרת סקירה זו היא התמקדות במערכות יחסים וקונפליקטים בין סוכנים שונים שאינם תלמידים בבית הספר , בפרט בין הורים ומורים . ניתן לתפוס את הקשר בין הבית לבית הספר דרך פרספקטיבות תאורטיות שונות , החל מתפיסה הרואה בבית ובבית הספר בעלי השפעות נפרדות על חיי הילד וכלה בתפיסה של השפעות חופפות . תפיסת היחסים משפיעה על הקשר בפועל בין ההורים לבין בית הספר - החל ממודל המצפה מההורים להפקיד את האחריות לחינוך הילדים בידי בית הספר ועד מודל שותפות בין מורים להורים . מערכת היחסים בין הבית לבית הספר מורכבת . ניתן לתפוס את שני הצדדים כיריבים , בעלי תפיסות שונות ותעדוף שונה , וניתן לראות בשני הצדדים שותפים ללמידה ולהתפתחות הילד . קיימת ספרות המתארת דפוסים חוזרים של קונפליקט , ולעומתה קיים זרם ספרות אחר המעודד יצירת שותפות בין הבית לבית הספר . הממשק בין הבית לבית הספר טומן בחובו פוטנציאל צמיחה לכל הצדדים לצד פוטנציאל לסכסוכים ופגיעה ביחסים . מחקרים מתייחסים לקונפליקט כאל ממד חשוב במעורבות הורית בבית הספר , אך קונפליקט הוא גם הזדמנות לארגון לצמוח ולהתפתח . כלים תקשורתיים עשויים לעזור בשיפור היחסים בין ההורים לבית הספר . בסקירה תוצג הצעה לניהול שיחה שונה , שיתופית יותר בין הורה למורה , ויוצגו הכשרים התקשורתיים שהתבררו כאפקטיביים בניהול אינטראקציה בין הורה מתלונן ובין מנהל בית ספר . לאור הגדרת החוק בארצות הברית בדבר שותפות בין ההורים לצוות החינוך בבניית תכנית החינוך הפרטנית לילד , זכה תחום החינוך המיוחד לתשומת לב מחקרית רבה בכל הקשור

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר