נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:174

בבתי ספר ובמערכת החינוך קיים רצון לאחידות והתעלמות מהשוני והגיוון בין קבוצות הורים שונות בחברה . מחקרים נוספים על מעורבות הורים בקרב משפחות מקבוצות מיעוט מרחיבים את המושג מעורבות הורים . מחקרים אלו מציגים דרכים שונות שבהן הורים יכולים להיות מעורבים בהתפתחות החינוכית של ילדיהם , דרכים הנמצאות מחוץ למודלים המסורתיים של מעורבות הורים בבית ספר . המחקרים מראים כי להורים מקבוצות מיעוט או ממעמד נמוך יש מוטיבציה רבה להיות מעורבים בחינוך ילדיהם ויש להם שאיפות חינוכיות וציפיות גבוהות לגבי הישגי ילדיהם . משפחות אלו מביאות איתן בדרך כלל סגנונות שונים – שונים מאלה של " הזרם המרכזי" – של ערכים ומחויבות לחינוך ילדיהם . נראה כי הורים בכל הקבוצות מוכנים ומסוגלים לתמוך בחינוך של ילדיהם , אך הדגשים במאמציהם יכולים להיות שונים בשל הון תרבותי שונה . בספרות המקצועית יש דגש רב על הקשר שבין מעורבות הורים במסגרות חינוכיות לבין הישגי הילדים והצלחתם . מחקרים מצביעים על קשר חיובי מובהק בין סוגים מסוימים של מעורבות הורים לבין הישגים אקדמיים גבוהים אצל כלל התלמידים בבית ספר יסודי ובמעבר לחטיבת ביניים . מחקרים נוספים מראים כי אין ממצאים חד משמעיים לגבי השפעה חיובית של מעורבות הורים על הישגי התלמידים בקרב משפחות מקבוצות מיעוט או משפחות ממעמד נמוך . עם זאת ניכר כי יוזמות לערב הורים וילדים בקריאה משותפת , בדיקת שיעורי הבית , שיתוף פעולה בתקשורת בין ילדים או מתבגרים , הורים ומורים משפרות את ההישגים האקדמיים של התלמידים . מהסקירה עולה כי באופן כללי רוב התכניות להגברת מעורבות שעוסקות במשפחות מקבוצות מיעוט או במשפחות ממעמד נמוך מתמקדות בשינוי ההתנהגויות ההוריות ולא בשינוי שיטות העבודה בבתי הספר . מחקרים מראים כי ניסיון לסגור את פער ההישגים מחייב התייחסות ליחסי הגומלין המורכבים בין המשפחה לקהילה ולבית הספר . הצלחה בבית הספר היא תהליך מורכב , התלוי הן במעשי ההורים והן במעשי המורים וחשוב יותר : ביחסי הגומלין ביניהם . מחקרים מראים כי בתי ספר שרתמו את הקהילה לפעילות למען בית הספר הצליחו לקדם מעורבות הורים בקרב קבוצות מיעוט ובשכונות מצוקה . בתי ספר קהילתיים הנוקטים גישה אקטיבית ודיאלוגית משפיעים בצורה חיובית על תוצרי תלמידים מקבוצות מיעוט ואף מעצימים את ההורים ואת כל הקהילה . בסקירה מוצעות דרכים והמלצות להגברת מעורבות בקרב הורים מקבוצות מיעוט או ממעמד נמוך : התייחסות לצרכים של משפחות מקבוצות מיעוט ומציאת דרכים שבהן ההורים יכולים לתרום לבית הספר , אימוץ תרבויות של משפחות , הכרת הנקודות המשותפות וההבדלים בין תלמידים ומשפחות מרקע שונה , חיזוק היכולת של צוות בית הספר לעבוד עם משפחות מקבוצות מיעוט או ממעמד נמוך , סיפוק תמיכה להורים מהגרים לגבי מדיניות ונהלים בבית הספר , יצירת פרקטיקות קירוב להורים , העסקת מתווכחים או מגשרים בין תרבותיים , שמירת

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר