נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:170

ראשונית ועדכנית של השימושים בערוצי תקשורת חדשים בין מורים להורים , היקפם , סוגיהם והשלכותיהם על מעורבות ההורים והמורים בתהליך החינוך של ילדיהם-תלמידיהם . הממצאים מתבססים על שבעה מפגשים של קבוצות מיקוד שבהם השתתפו 42 מורים והורים ממגוון מוסדות חינוך , מגן ילדים ועד בית ספר על יסודי . מיפוי ערוצי התקשורת מגלה שדואר אלקטרוני הוא ערוץ התקשורת השכיח בין ההורים למורים . ערוץ התקשורת השני מבחינת דרגת השכיחות ( בפרט בבתי ספר על יסודיים ) הוא האפיק המוסדי ( כדוגמת משו״ב ומנבסנ״ט . ( הודעות טקסטואליות , מסרים מיידיים והודעות ווטסאפ הם ערוץ התקשורת השלישי בשכיחותו . דווח על שימוש מועט בערוץ תקשורת ברשת חברתית כגון פייסבוק . ערוצי התקשורת החדשים משרתים בדרך כלל את המורים ככלי להעברת מידע אל כלל ההורים - באמצעות הודעות בית ספריות , עדכונים והודעות שוטפות . עם זאת , כאשר מתעוררת בעיה נקודתית הנוגעת לתלמיד מסוים נשלחת הודעה אישית להורה ומתווסף לערוץ השיח החדש ערוץ מסורתי כדוגמת טלפון או מפגש פנים אל פנים . האמצעים הניידים , ובפרט הטלפונים החכמים , משנים את ״כללי המשחק״ – בתכיפות השיח בין הורים למורים , בתצורתו כשיח אישי וכשיח קבוצתי , בייצוגו החזותי ובמיוחד בעובדה שענייני בית הספר מלווים את בעלי הטלפונים החכמים ( מורים והורים כאחד , ( לכל מקום , בכל זמן וללא הפסקה . הטכנולוגיה נתפסת כמעצבת את דפוסי השיח בין המורים להורים וכמז ַ מנת מעורבות רבה יותר של ההורים , ובתנאי שלשותפים ( במיוחד למורים ) יש מיומנויות מספקות בתפעול היישומים . היתרונות המרכזיים של ערוצי השיח החדשניים הם : זמינות מידע מתעדכן , גמישות וחיסכון בזמן . נראה כי יתרונות השיח הדיגיטלי עולים על שני חסרונותיו המרכזיים : השקעת הזמן הרבה הנתבעת מהמורה ואובדן האינטימיות ( לעתים אף התעוררות מתח ) במארג היחסים מורים-תלמידים-הורים כתוצאה מתיווך הטכנולוגיה . תקציר : הבסיסים המשפטיים למערכות היחסים בין בית הספר לבין הורי התלמידים במדינות שונות והשלכותיהם על חובות הצדדים , זכויותיהם וסמכויותיהם עו״ד צביה שיר בסקירה זו מוצגים הבסיסים המשפטיים המאפיינים את היחסים שבין הורים לבין מערכת החינוך בארצות הברית ( פדרלית ומדינתית , ( אנגליה וגרמניה והשוואתם למצב בישראל . כל פרק בסקירה מתייחס למדינה שונה ומפרט ממצאים ודוגמאות מהספרות המשפטית , החקיקה ופסיקת הערכאות השונות במדינה . פרקי המשנה מחולקים על פי נושאי הסכסוכים השונים , המוצגים כרקע לבסיסי היחסים המשפטיים המשתקפים מניתוח פסקי הדין . בנוסף , וככל האפשר , מוצגת בסקירה השפעת בסיסי היחסים על זכויותיהם , חובותיהם וסמכויותיהם של

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר