נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:167

תכניות למעורבות הורים אשר נמצאו יעילות במיוחד לשיפור התנהגות הדגישו דיאלוג על פני תכניות לימודים ותקשורת דו כיוונית על פני התמקדות בביצועי תלמידים . תכניות הכשרה להורים אשר התמקדו בהתנהגויות ספציפיות וכן תכניות למעורבות הורים אשר הדגישו כלים לעזרה במקצוע לימוד , הוכחו אף הן כיעילות . המחקר מעלה כי בניית יחסים של כבוד ואמון הם תנאי הכרחי לשיפור מידתם ואיכותם של כלל סוגי המעורבות , במיוחד תקשורת הורים-בית ספר . פיתוח וטיפוח של מעורבות הורים מחייבים הכרה והתייחסות לרקע התרבותי של המשפחות ולצורכיהן . היחס להורים והאופן שבו בית הספר רואה אותם – כמשאב או כמכשול – עבר כחוט השני בכל המחקרים ונחשב לנתון מכריע באיכות הקשר . מן המחקר עולה שמורים מעריכים מעורבות משפחתית כל עוד זו תואמת את האידאל שלהם , כלומר , כאשר בני המשפחה משתפים פעולה עם המורים לפי דרכם וצורכיהם של המורים . כן התברר במחקר שמורים מכירים רק בקבוצה קטנה של התנהגויות כמקובלות ואינם מכירים במעורבות הורים השונה מהמקובל עליהם . המכשולים העולים מהמחקר בעניין מעורבות הורים הם : ההקשר שבו משפחות נתונות ( בעיקר משאבים ומגבלות לוגיסטיות שיש למשפחה , ( שפה , חוסר הבנה של ציפיות , פרקטיקות ומדיניות בית ספרית , העדר ידע בתוכני הלימוד והד ָ רה . הנה כמה מן העקרונות המנחים בשותפות : השיתוף צריך להיות פרו אקטיבי ולא תגובתי , מחייב רגישות לנסיבות של כל התלמידים ומשפחותיהם . הוא חייב להכיר בתרומת ההורים לתהליך החינוכי ולהעריך אותה , ועליו להעצים הורים : יש ליצור סביבה שבה לכל הורה יש ״קול״ . המחקר מצביע על שלושה תנאים ליישום של שותפות יעילה של הורים : תכנון אסטרטגי המ ַ בנה תכניות למעורבות הורים כחלק מתכניות התפתחות בית ספרית , תמיכה ממושכת הכוללת משאבים והכשרה , מעורבות קהילה בכל רובדי הניהול , מניתוח צרכים ועד בקרה והערכה . אלה , כאמור , צריכים להתממש בסביבה בטוחה של אמון והערכה הדדיים . תקציר : הידע הקיים על קשרים מועילים בין בתי ספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועל תכניות התערבות המפתחות קשרים אלה ד״ר חוה גרינספלד , ד״ר רעיה אלון וגב׳ דבורה פלדמן מטרתה של סקירה זו היא לאתר ידע מהספרות על אודות מעורבות הורים וקשרים בין בתי הספר למשפחות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים , ולסקור תכניות ההתערבות שנמצאו במחקר כיעילות לפיתוח הקשרים בין בתי הספר והמשפחה , זאת על מנת לסייע בזיהוי הדרכים המעשיות שיגבירו את הקשר בין בתי הספר למשפחות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר