נספח א׳: תקצירי הסקירות המדעיות

עמוד:166

המחקר מראה שלמעורבות הורים יש השפעה חיובית על התנהגות תלמידים והישגיהם . ציר מרכזי שעל פיו נבחנת מעורבות הורים הוא מיקום המעורבות : מעורבות הורים בבית ספר לעומת מעורבות הורים המתבצעת בבית . נמצא שמעורבות בבית התלמיד היא בעלת ההשפעה הגדולה ביותר על הישגיו . מעורבות הורים בבית מוגדרת ונבחנת על פי שתי קטגוריות : א . מעורבות התומכת בלמידת הילד ב . מעורבות ״מופשטת״ , הכרוכה בהתוויית ציפיות ושאיפות עבור הילד ובקשירת הלמידה הבית ספרית עם עתידו נמצא שלמעורבות מופשטת , במיוחד לחיבר וּ ת אקדמי , יש ההשפעה הגדולה ביותר על הישגי תלמידים . המחקר מראה שלמעורבות הורים יש השפעה חיובית על הישגי כל התלמידים , ללא קשר למעמד הסוציו אקונומי של ההורים . עם זאת , מידת המעורבות וסוגה מושפעים בכל זאת ממעמד סוציו אקונומי . הורים ממעמד סוציו אקונומי גבוה יותר מעורבים יותר בבית הספר , אך בכל הקשור למעורבות בבית , הממצאים מעורבים . המחקר מראה שהורים ממוצאים אתניים שונים מעורבים בחינוך הבית ספרי של ילדיהם במידות דומות אך באופנים שונים . הורים ממוצאים אתניים שאינם דומיננטיים מעורבים פחות בבתי ספר . הספרות מצביעה על מידת השפעה שונה של סוגי מעורבות הורים על הישגי תלמידים ממוצאים אתניים שונים . כמו כן , קיימים מחקרים שהתבצעו בארצות הברית המעידים על כך שבמשפחות ממעמד בינוני ממוצא לבן יש קורלציה חזקה יותר בין מעורבות הורים ובין הישגי תלמידים . מעורבות הורים לובשת צורות שונות כשמדובר במוצאים אתניים שונים , והיא עשויה לכלול צורות שבאופן ״מסורתי״ גם בית הספר וגם המחקר אינם תופסים כמעורב וּ ת . כאשר מפתחים מודל למעורבות הורים , חשוב ביותר להכיר את דרכי המעורבות של כל קהילה אתנית ולבחון את הקשרים בינן לבין הישגי תלמידים . מחקרי הערכה מהימנים של תכניות למעורבות הורים ובפרט כאלה של בתי ספר על יסודיים הם נדירים . חוקרים חלוקים בשאלה מה ניתן להסיק מהעדויות האמפיריות הקיימות . על השאלה אם תכניות מעורבות מקדמות מעורבות הורים איכותית , התשובה היא כן , אולם העדות האמפירית אינה מהימנה דיה . מחקרים מצביעים על קשר בין הישגי תלמידים ובין תכניות לקידום מעורבות הורים המתמקדת בהענקת מקום ומבנה ללמידה בבית , במיוחד כשמדובר בתכניות שעיקרן מתן כלים לעזרה בלמידה בתחום תוכן מסוים . גם תכניות המתמקדות בבניית שותפות בין הורים לבין בית ספר התבררו כיעילות .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר