רשימת מקורות

עמוד:146

מרכז המחקר והמידע של הכנסת , מספר התלמידים בכיתה במערכת החינוך בישראל – תמונת מצב , כתב יובל וורגן , 2 בדצמבר . 2011 נוי , ב׳ . ( 2014 ) של מי הילד הזה ? יחסי הורים עם בתי הספר של ילדיהם . תל אביב : הוצאת מט״ח . סיפרפאל , מ׳ . ( 2013 ) הטמעת הידע הקים על התפתחותם של ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז ועל דרכי הטיפול בהם במערכת החינוך . סקירה עבור היוזמה למחקר בחינוך , האקדמיה הלאומית למדעים . עופרים , י׳ . ( 2014 ) מורים רבי אומן מנהיגים . חומר רקע לעבודת היזמה . פיינגולד צרפתי , ל׳ . ( 2014 ) התרומה של קבוצות ייעוץ לילדים עם לקות למידה והפרעת קשב בשלשה תנאי התערבות : ילד / אם / ילד ואמו . חיבור לשם קבלת התואר ״דוקטור לפילוסופיה״ , אוניברסיטת חיפה . פישר , י׳ . ( 2010 ) אפשר גם אחרת , סיפורי הצלחה של שותפויות הורים בבית הספר . תל אביב : הוצאת מכון מופ״ת . פלטי , ג׳ . ( 2014 ) השלכות המרחק התרבותי והחברתי בין בית הספר להורים על הקשרים שבין ההורים לבית הספר ועל התפוקות החינוכיות של ילדים ומתבגרים . סקירת ספרות המוגשת לאקדמיה הלאומית למדעים . צחורי , ש׳ . ( 2002 ) להתבגר בגוף ובנפש , הספריה הווירטואלית של מט״ח . Retrieved 10 15 , 2014 , from http : // lib . cet . ac . il / pages / item . asp ? item = 5551 קורץ , ג׳ . ( 2014 ) שימושים בערוצי תקשורת חדשים : איסוף נתונים מבעלי עניין - מורים והורים . סקירת ספרות המוגשת לאקדמיה הלאומית למדעים . רואר סטריאר , ד׳ . ( 2010 ) יחסי משפחה-מסגרות חינוכיות בראייה רב תרבותית , חומר רקע לעבודת היזמה . רוזנבלט , ז׳ ופלד , ד׳ . ( 2003 ) אקלים אתי ומעורבות הורים בביה״ס . עיונים במינהל ובארגון החינוך , , 27 עמ׳ . 177–205 רונן , ח׳ . ( 2007 ) סוגיות ומחלוקות בנושא השילוב וההכלה במסגרות חינוך פורמליות . בתוך מקראה לקורס : מבוא לחינוך מיוחד ( עע . ( 85-113 הוצאת מכללת אורנים . רייטר , ש׳ . ( 2007 ) איכות חייו של הילד בעל הצרכים המיוחדים לאור הרחבת עקרון הנורמליזציה . בתוך מקראה לקורס : מבוא לחינוך מיוחד . ( 54-62 ) הוצאת מכללת אורנים . רינאווי , ח׳ . ( 2003 ) החברה הערבית בישראל : סדר יום אמביוולנטי . תל אביב : הוצאת המסלול האקדמי של המכללה למינהל – החוג למדעי ההתנהגות .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר