רשימת מקורות

עמוד:143

רשימת מקורות אבגר , ע׳ , ברקוביץ , י׳ ושלו ויגיסר , י׳ . ( 2012 ) בונים אמון במערכת החינוך בישראל : תפיסות עולם של מורים ומנהלים , מכון ון ליר ומכון אבני ראשה , ירושלים . אבו סעד , א׳ . ( 2007 ) חינוך רב תרבותי והמיעוט הפלסטיני בישראל : סוגיית החינוך הערבי בדואי בנגב . בתוך : פ׳ פרי ( עורכת . ( חינוך בחברה מרובת תרבויות : פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים , חיפה : כרמל , עמ׳ . 125-142 אברהם , ש׳ , עוזרי , ג׳ , מלול , ר׳ . ( 2012 ) מעורבות מול התערבות הורים בבית הספר , מצגת לעובדי הוראה באתר האינטרנט של מנהל עובדי ההוראה , אוחזר מתוך : http : // cms . education . gov . il / NR / rdonlyres / 39 B 13979-A 462-4 E 66- . 847 12-C A 5948 B 25 F 9 / 151816 / meuravut . pdf אוחזר בתאריך . 28 . 5 . 2014 אדי רקח , א׳ , בירן , ה׳ ופרידמן גולדברג , ש׳ . ( 2011 ) חטיבות ביניים : מאפיינים ואתגרים , סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות , http : // education . . academy . ac . il אוסטרובסקי , ל׳ . ( 2014 ) קשיים רגשיים של תלמידים מחוננים . חיבור לשם קבלת תואר מ . א . אוניברסיטת חיפה . אופלטקה , י׳ וטובין , ד׳ . ( 2008 ) חטיבת הביניים בישראל : יתרונות , חסרונות וקווי מדיניות אפשריים . נייר עמדה . איגוד האינטרנט הישראלי . ( 2012 ) דפוסי שימוש בטלפון סלולרי . אוחזר מתוך : . http : // data . isoc . org . il / blog / 304 % 20 % 20 אייזנברג , י׳ ואולמן , ח׳ . ( 2008 ) מקומם של הפסיכולוג והיועץ החינוכי בתהליך שילוב ילד חולב במערכת החינוך מנקודת מבטו של המורה . מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית , . 103-123 , 27 אלחאג׳ , מ׳ . ( 1998 ) חינוך לרב תרבותיות . בתוך : א׳ פלד ( עורך . ( ישראל 2020 תכנית לישראל בשנות האלפיים , , 293–300 חיפה , טכניון . אלמוג , ת׳ . ( 2008 ) מדיניות קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך , אוחזר מתוך : . http : // www . peopleil . org / details . aspx ? itemID = 7725 אריקסון , א׳ . ( 1976 ) ילדות וחברה . תל אביב : ספרית פועלים . בוניאל , מ׳ וברק , ע׳ . ( 2009 ) ״פרו אנה״ : נערות עלומות באינטרנט . מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית , . 171-190 , 29

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר