קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:141

במסגרת הגישור אמור להבטיח שדברים אלה לא יגיעו לידיעת מי שלא נכח בדיון ואיש מהצדדים לא יוכל לעשות בהם שימוש אם ייכשל הגישור והמחלוקת תעבור להכרעה בהליכים אחרים . לעניין זה נעיר כי אכיפת החיסיון אינה פשוטה , וייתכן שמי מהצדדים לא ירגיש חופשי במהלך הגישור בשל החשש שדבריו יופצו או יחייבו אותו בעתיד . קושי נוסף בהפניית מחלוקות בין ההורים לבית הספר או רשויות החינוך נובע מאי השוויון הלכאורי בין הצדדים – ההורה הבודד מול המערכת . חוסר שוויון זה עלול להשפיע על מידת הפתיחות של הצדדים , מאחר שמדובר בצדדים שמערכת היחסים ושיתוף הפעולה ביניהם חייבים להימשך גם בעתיד . למרות קשיים אלה , שהזמן , הניסיון והטמעת ההליך יסייעו בהקטנתם , יתרונותיו של הגישור עולים לאין ערוך על אלה של התדיינויות משפטיות פורמליות .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר