קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:132

סכסוכים מהסוג הראשון מחייבים מטבעם הכרעה על ידי דרגים גבוהים . הכרעה שמתקבלת בדרך כלל תוך יישום כלים של המשפט המינהלי , הכרעה המביאה בחשבון שיקולים ציבוריים , עקרוניים ובעלי השלכות והשפעה על כלל מערכת החינוך , בכל הארץ , הכרעה שחייבת להתחשב בעקרון השוויון . סכסוכים מהסוגים האחרים הם בעלי אופי מקומי ואינדיווידואלי יותר . לפיכך , ראוי לבדוק אם ניתן למצוא מנגנון אחיד שיחליף את בית המשפט לפתרון כל סוגי הסכסוכים , או להציע דרכי פתרון שונות לפי מהות המחלוקת . הצרכים שעליהם אנו מבקשים לענות בהעדר כללים ברורים כמפורט לעיל , עניינים רבים נתונים להחלטת המורה , המנהל , מחלקת החינוך ברשות המקומית או משרד החינוך , המתייצבים מול דרישות ולחצים של ההורים . באופן דומה עלולים הורים לעמוד בפני דרישות של רשויות החינוך , דרישות שאין להן ביסוס בחוק . העדר זה מאפשר לכל רשות מקומית ולכל בית ספר לקבוע ולהנהיג כללי תקשורת וחלוקת אחריות על פי שיקול דעתם , השקפתם החינוכית ומצבם הכלכלי והחברתי . המציאות מלמדת שאת מקום החקיקה החסרה תופסות יוזמות והחלטות מקומיות , וההסדרים המופעלים ביחסי הורים ובית הספר הם פרי מדיניות המעוצבת בכל בית ספר ורשות מקומית בנפרד . מצב זה מזמין חוסר שוויון בין אזורים וסוגי אוכלוסייה שונים , ומשאיר את ההורים ללא ידע מספק . התעלמותו של המחוקק מהצורך האמור מחייבת השלמה . בעניין זה נדרשת הצעה למודלים לתקשורת ולמודל ספציפי של יישוב מחלוקות משפטיות . פעילות משרד החינוך בתחום קשרי בית הספר עם המשפחה ( כפי שזו משתקפת משיחות עם גורמים במשרד , ור׳ פרק 2 של ספר זה ) עוסקת בעיקר בהנחיית הורים ובהכשרת מורים לקשר ולשיח עם הורים בחברה רב תרבותית . מטרת המשרד היא ״לגייס את ההורים שיעבדו עם הצוות החינוכי״ . חוזרי המנכ״ל עוסקים בעיקר באופן שבו יש לעדכן וליידע את ההורים במצב הילד - במצבו הלימודי ובנעשה בכיתה . קיימת מעט התייחסות למקומם של ההורים , השקפתם ורצונם כמעצבי מדיניות או נהלים בבית הספר . נושא הקשר עם ההורים זוכה אמנם לתשומת לב בתכניות להכשרת מורים , אך נדמה שלא מושם בהן מספיק דגש על שיתוף הורים . אף שנרשם שינוי בהשקפה העומדת בבסיס פעילות משרד החינוך , עדיין לא ברור ששינוי תפיסתי זה הוטמע גם בבתי הספר ובתפיסתם של אנשי הסגל החינוכי . אלה לא תמיד מותירים די מקום להתחשבות בעמדות ההורים , בניסיונם ובתרומה שהם יכולים לתרום להצלחת המשימה המשותפת להם ולרשויות החינוך , לטובת הילדים . חוסר כבוד הדדי בין הורים ומורים בשאלות של ידע חינוכי והשקפת עולם חינוכית מעודד סכסוכים ומסלים אותם , ובסוגיה זו אנו מבקשים להציע פתרון . שיתוף הפעולה בין בית הספר להורים מחייב העברת מידע הדדית על אודות התלמיד , וראוי כי כל בית ספר יידרש לשאלות , אילו סוגי מידע הוא סבור כי יש להעביר באופן קבוע , באילו

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר