קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:130

בתוך מוסד חינוכי אחד , בין המוסד החינוכי לבין גופים חיצוניים ובין המוסד החינוכי לבין ההורים והתלמידים – תועיל לכל המעורבים ותשפר את הוודאות והעקביות בהתנהלות שביניהם . ייתכן שחוזר המנכ״ל החדש , המסדיר שימוש במצלמות במוסדות החינוך , מלמד על מגמה לשינוי ומהווה התחלה של התמודדות עם האיזון בין הזכות לפרטיות לבין מטרות חברתיות וזכויות אחרות , גם בעתות ש ִ גרה . בית המשפט ככתובת לפתרון מחלוקות בין הורים למערכת החינוך לכאורה ניתן היה לראות בבית המשפט כתובת טבעית להכרעה במחלוקות שלא מצאו פתרון במגעים ישירים בין ההורים או קבוצות הורים לבין אנשי הסגל החינוכי או משרד החינוך . בחלק זה נציג ונבסס את הטענה לפיה , לנוכח אופיים המיוחד של יחסי ההורים עם מערכת החינוך , בית המשפט אינו הכתובת האידאלית לפנות אליה כדי להכריע במחלוקות . נהפוך הוא : בחלק ניכר מהמחלוקות , ראוי לפנות לבית המשפט רק ככתובת אחרונה , לאחר שהמנגנונים האחרים לא הצליחו למצוא פתרון . מחלוקות בין הורים למערכת החינוך אינן מחלוקות בין צדדים ״לעומתיים״ בעלי אינטרסים מנוגדים . שני הצדדים מצווים ורוצים בטובת הילד אך חלוקים בשאלת הדרך המיטבית והאפשרית לקדם אותה . ההורים ובית הספר נושאים באחריות מקבילה לחינוך התלמידים , אחריות שבצדה חלה חובה ללמוד בבית ספר , כפי שתואר לעיל . עוד יש לזכור כי מדובר בתלמידים צעירים , שהם אמנם נושא המחלוקת אך אין להם כמעט מעמד עצמאי בתוך מחלוקת בין הגופים האחראים לחינוכם , והם – התלמידים הצעירים – חייבים בכבודם של שני הגופים . מצב ייחודי זה מחייב מציאת מנגנונים מתאימים לפתרון של חילוקי דעות בתחום זה . חסרונות הדיון המשפטי לפנייה לבית המשפט יש מחירים כבדים : א . השיח החינוכי , שמטבעו מעמיד את הילד במרכז , מתחלף בשיח משפטי אדוורסרי שבו כל צד מבקש להוכיח את צדקתו לעומת טעותו של הצד שכנגד . ב . על התובע לתחום את תביעתו בתוך מסגרת של עילות תביעה מוכרות ( כמו חוזים , נזיקין , משפט מינהלי או ציבורי ) המאלצת את הצדדים הניצים לנסח את המחלוקות מחדש כך שלעתים הן מתרחקות מאוד מסיפור המעשה האמיתי . ( זוהי אחת התוצאות של העדר רשימה של זכויות וחובות יותר ספציפיות שחלות על הצדדים , מאחר שלבית המשפט אין דרך לבדוק אם פעלו הצדדים במסגרת סמכויותיהם , חובותיהם וזכויותיהם . ( ג . הסעדים המשפטיים שיש בידי בתי המשפט להציע אינם תמיד רלוונטיים לפתרונות שניתן ליישם בבית הספר ולא בהכרח יביאו לסיום הסכסוך . ד . השיח המשפטי העימותי והכללים לניהול משפט מקצינים עמדות ומגבירים ניכור ועוינות בין הצדדים , האמורים להיות שותפים לחינוכו המיטבי של

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר