קשרי הורים—מערכת החינוך: היבטים משפטיים

עמוד:128

גם בהקשר זה קיימים מספר חוזרי מנכ״ל העוסקים באיסוף מידע ובמסירת מידע על התלמידים לגופים שונים על ידי עובדי הוראה . הדברים אמורים הן בהקשר של ניהול מאגר מידע לפי החובות הספציפיים המוטלים על מאגרי מידע ( בחוק הגנת הפרטיות אבל לא רק בו ) והן בהקשר של מידע פרטי שהתקבל במסגרת הטיפול השוטף בילדים . חוזרי מנכ״ל שונים עוסקים באיסור העברת מידע לגופי מחקר או לגופי תקשורת שמחוץ לבית הספר , ובניהול מאגר המידע כחוק ( למשל חוזר המנכ״ל עה ) 9 / ב ) ״סקרים ואיסוף מידע – הנהלים לפעילות מחקרית במערכת החינוך״ ; חוזר המנכ׳׳ל עג 1 / ״איסוף מידע במוסדות החינוך ובאמצעותם״ ; חוזר המנכ״ל סד ) 10 / א ) ״מסירת ידיעות ומתן ראיונות״ ; חוזר המנכ׳׳ל תשע ) 3 / א ) ״מאגרי מידע בבתי הספר – רישום , דיווח ואבטחת מידע״ . ( חוזרי מנכ״ל אחרים עוסקים בהעברת מידע בין בתי הספר בתוך מערכת החינוך , ובין בתי הספר לבין הורי התלמידים . נפרט בשני האחרונים . חוזר המנכ״ל נא 10 / ״מסירת מידע על ידי הגננת על תלמידיה העוברים לבית הספר״ קובע שהגננת תמסור מידע על ילדים יחידים הזקוקים לתשומת לב ולהתחשבות גדולות מן הרגיל , כגון ילדים שמצבם המשפחתי קשה או מיוחד , ילדים שבטיפול או במעקב בגלל מצב בריאותי , ילדים עם בעיות מיוחדות כגון מגבלות בשמיעה או בראייה . המידע יימסר בשיחה בעל פה ליועצת בית הספר ו / או למנהל בית הספר בלבד . המידע יהיה חסוי . אם יש מידע על ילדים שהיו בטיפולה של גננת שי״ח או של גורם טיפולי אחר ועל הילדים שאובחנו על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי , בית הספר יקבל אותו מהשירות הפסיכולוגי החינוכי ברשות המקומית , בהתאם לשיקול דעתו של השירות הפסיכולוגי החינוכי . זה כל המידע הקיים בחוזר מנכ״ל זה בנוגע להעברת מידע מהגן לבתי הספר . חוזר זה הוא בבחינת החריג המעיד על הכלל , שאוסר על העברת מידע ללא הסכמת התלמיד והוריו , למעט במקרים בודדים ומיוחדים המוגדרים בחוזר . יודגש כי לא קיימות הוראות מקבילות להעברת מידע בין בתי הספר במעברים בגילים הבוגרים יותר ואף לא בין בתי הספר השונים במעבר מרשות חינוך אחת לאחרת . חוסר הוודאות והדיסאינפורמציה בהקשר זה רבים . לדעתנו יש מקום למחקר המשך בנושא זה , ובוודאי יש מקום להסדרת הסוגיה בהנחיות ספציפיות , ככל האפשר במסגרת הסדרת מקצוע ההוראה כולו . אחד מחוזרי המנכ״ל המפורטים והמוסדרים בנושא מסירת מידע להורים מבתי הספר , גם בזמן שגרה , הוא חוזר המנכ״ל הוראות קבע מספר , 2 . 8-3 אורחות החיים במוסדות חינוך ״הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים״ . החוזר קובע כנקודת המוצא את השאיפה למעורבות שני ההורים בחיי הילדים ובהתאם את החובה הכללית של המוסד החינוכי לשמור על קשר עם שני ההורים ואף ליידע אותם בחובתו זו כבר בתחילת השנה ( בעל פה וגם בכתב . ( גם אם אחד ההורים ביקש לא להיות מעורב , יש חשיבות לערב אותו כי האינטרס של הילד , לא זה של ההורה , הוא מוקד העניין . ברירת המחדל היא העברת כל מידע מכל סוג שמועבר להורה אחד גם להורה השני , למעט אם יש החלטה שיפוטית האוסרת על כך . לעומת זאת , שיתוף בן או בת זוג של הורה שאינו ההורה של הילדים מחייב הסכמה בכתב וכתב ויתור סודיות של כל

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר