קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:116

ההתערבות התאוריה השלטת בהתערבויות אצל מתבגרים והוריהם היא התנהגותית ( ראה סקירת ספרות של בוקובזה , . ( 2013 יש נימה מתנשאת בגישה טיפולית זו המניחה שהמטפלים שולטים בגוף הידע ועל הילדים וההורים ללמוד אותו . אף על פי שיש מן המשותף לכל המתבגרים בעלי הקשיים , יש גם קשיים ייחודיים , ואלה דורשים מענה ייחודי . יש לנסות גישות נוספות , הומניסטיות , שיאפשרו למתבגרים ולהוריהם חוויה של ק ִ רבה חברתית ורגשית , ועיבוד רגשי וקוגניטיבי של הקשיים הייחודיים להם . הורי המתבגרים הללו מאותגרים ללא הרף בחיי היומיום וסובלים מבדידות חברתית ומדחייה חברתית . קבוצות תמיכה להורים אלו חיונית לצורך שחרור רגשי של התלמידים , צמצום תחושת הבדידות שלהם והעצמתם . תמיכה מסוג זה יכולה להינתן על ידי יועצים חינוכיים ופסיכולוגים . מעבר למתן תמיכה , סיוע מסוג זה עשוי לקרב בין הצדדים וליצור שותפות בריאה מבוססת על אמון הדדי . מתבגרים בעלי צרכים מיוחדים ( למעט מתבגרים מחוננים ) מתקשים להשלים את המטרות ההתפתחותיות לגילם בגלל תלותם הפיזית או המנטלית במבוגרים , ובשל מצבם הם מוסיפים להיות תלויים בהורים במידה רבה ולאורך זמן רב יותר . יתרה מזו , הורים למתבגרים בעלי צרכים מיוחדים מתמודדים עם קשיים רבים בחיי היומיום , ואלה יוצרים הרגשה רעה , חוסר ביטחון , רגשי אשמה וכיו״ב ומשפיעים על חיי הזוגיות ועל המשפחה בכללותה . המלצות ברמת מערכת החינוך בית הספר מתמקד לרוב במשימות הלימודיות , אך כאמור , המכשול למטרות ההתפתחותיות דורש התייחסות רגישה ומעצימה . יתרה מזו , בשל לימודים ממושכים יותר מהרגיל ( עד גיל ( 21 הכוללים את נושא ההכשרה לעבודה ולחיים במסגרת לימודיהם , נדרש שיתוף פעולה עם ההורים על רקע זה . המלצתנו הכללית היא הרחבת הידע בכלל והידע הפסיכולוגי של הורים ומורים בפרט - למען שיפור בתפקודם של המתבגרים האלה . יידוע הורים וקידום מיצוי זכויות הורים בנושא של חינוך מיוחד ( באמצעים שצוינו בהמלצות הכלליות . ( הכשרת מורים ( בחינוך הרגיל : ( שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל הוא מאתגר , ועל כן דרושה הכשרה מתאימה למורים בחינוך המשלב . מורים בחינוך המיוחד מקבלים הכשרה רחבה בנושא הצרכים המיוחדים של מתבגרים אלו , ובתוכם ה ַ ק ֶ שר עם הוריהם . אלא שבהכשרת מורים בחינוך הרגיל ובעיקר בחינוך העל יסודי , הכשרה זו כמעט ואינה קיימת . המלצתנו היא להרחיב את הכשרת המורים , התמחותם והשתלמותם בנושאים הקשורים לקשר עם הורים של תלמידים משולבים בעלי צרכים מיוחדים ולסייע להורים להוות מוקד תמיכה לילדיהם . 25 יש לציין כי לולא היה הדבר מחוץ לתחום העיסוק של ועדה זו , היינו ממליצים להרחיב את הכשרת המורים בחינוך המשלב כך שתיגע גם במאפייניהם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים , בצורכיהם הייחודיים , בארגון הכיתה לקליטתם ועוד .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר