קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:111

שונים של תלמידים בבית הספר . דוגמאות אלו נועדו להצביע על הגיוון בסוג הבעיות ואין בהן כדי להקיף את מצבי הסיכון כולם . כך למשל , מנתוני הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך ( 2014 ) עולה כי בשנת הלימודים תשע״ג נפלו 8 % 6- % מכלל התלמידים בכיתות ז׳–י״א קורבן לאלימות קשה בבית הספר . 16 % 10- % מהתלמידים נפלו קורבן לאלימות מתונה . 20 % 15- % מהם נפלו קורבן לאלימות חברתית ו 15 % 16- % לאלימות מינית . יש תלמידים שחוו טראומה או שחיים באזור סיכון . ממחקרים שונים שנערכו בישראל עולה כי שיעור גבוה של תלמידים נחשפו לאירועי טרור , בכלל זה חשיפה ישירה לטרור , קירבה לנפגעים או היכרות עם אדם שנפגע . שיעור גבוה של תלמידים שנחשפו בצורה כזו או אחרת לאירועי טרור ( למעלה מ ( 60 % מציגים תסמינים פוסט טראומטיים וכרבע מהם אף סובלים מסימפטומים ברמה בינונית הכוללים חרדה , דיכאון , רגישות בינאישית ועוד ( בראון לבינסון , . ( 2010 בהקשר אחר , מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 2013 ) עולה כי 11 . 7 % מהפונות לוועדות להפסקת הריון בשנת 2011 היו נשים עד גיל . 19 אין מידע לגבי שיעור הבנות שהיו גם תלמידות באותה עת , אך ניתן להניח כי חלקן לפחות היו כאלה . גם תלמידים שחלו והחלימו ממחלות קשות משתלבים מחדש בבית הספר , ויש שמסתגלים מחדש לבית הספר אחרי שנתגלו אצלם מחלה ממושכת או בעיות רפואיות . בשנים האחרונות למשל , אחד המשתנים המחייבים תשומת לב רבה הוא בעיית ההשמנה בקרב תלמידים . בין 25 ל 30 % מכלל התלמידים בישראל סובלים מעודף משקל . עם הארכת שעות הלימוד בבתי הספר וקיום ארוחות תלמידים בבית הספר כחלק מיום הלימודים עולה גם הצורך בהתייחסות למשתנה חשוב זה בקשר שבין ההורים לבית הספר . בהתייחס לפרספקטיבה ההתפתחותית העומדת בבסיס עבודת הוועדה יש לציין כי תלמידים רבים בגיל ההתבגרות מפנים אנרגיה רבה להתנסויות חדשות , לבחינת גבולות ויכולות ולבחינת הזהות האישית . כך למשל , גיבוש הזהות ( המינית , החברתית והדתית ) ועיצוב דעות , תפיסות ועמדות עשויים להוביל תלמידים לבחור בהתנהגויות שאינן עולות בקנה אחד עם ההתנהגויות שאפיינו אותם עד אותה עת , או להתנסות בחוויות חדשות ולא מוכרות כמו גם בהתנהגויות סיכון . אחת מהתנהגויות הסיכון הפוגעות בעיקר בנערות היא הפרעות אכילה ; כ 10 % מהמתבגרות סובלות מהן . הפרעות אכילה כוללות אנורקסיה , בולימיה , אכילה כפייתית והפרעות אחרות , ושכיחותן הגדולה ביותר היא בגיל ההתבגרות . הפרעות אלה קשורות לפיתוח זהות עצמית נשית האופיינית לגיל ומושפעות מאידאל הרזון התרבותי . לעתים מקבלות הפרעות אלו עידוד ותמיכה מנורמות חברתיות , הבאות לידי ביטוי בפורומים באינטרנט ( בוניאל וברק , . ( 2009 הפרעות אלו קשורות לפעמים בנעשה בבית הספר או שיש להן ביטוי בבתי הספר . גם במקרים אלו נדרשת אינטראקציה בין בית הספר לבית , אם בדרך של מסירת מידע ואם בגיבוש והפעלה של אסטרטגיות התערבות ברמה ראשונית , שניונית או שלישונית .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר