קשרי משפחה ובית ספר: תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון

עמוד:103

קשרי משפחה ובית ספר : תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון השותפות בין בית הספר להורים דורשת התייחסות מיוחדת כשמדובר בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ותלמידים בסיכון . על פי יעד ההכלה שנוקט משרד החינוך בישראל ( יעד , 12 המנהל הפדגוגי , משרד החינוך ) ( רונן , , ( 2007 ועל פי חוק השילוב , ( 1988 ) על בתי הספר להתאים עצמם גם לתלמידים מתקשים ובעלי לקויות . לשם כך בתי הספר נדרשים לסווג את התלמידים על פי מצבם הלימודי , הרגשי , ההתנהגותי , החברתי , המשפחתי והכלכלי ולהתאים להם תכניות לימודים ותוכניות התערבות חינוכיות וטיפוליות כך שימשיכו בהצלחה את לימודיהם בבתי הספר הרגילים . מהלכים אלו נועדו בין השאר למצות את כל האפשרויות בחינוך הרגיל ולמנוע את הפניית התלמידים לחינוך המיוחד . כתוצאה מכך , שיעור גבוה של תלמידים מתקשים ובעלי לקויות לומדים בבתי הספר הרגילים בכל המגזרים בישראל . נוסף על אלו , בבתי הספר לומדים מספר רב של תלמידים בסיכון ותלמידים הדורשים תשומת לב ייחודית . אלו כוללים למשל תלמידים בעלי קשיים התפתחותיים , תלמידים החולים במחלות כרוניות או כאלו שחלו במחלה אקוטית , תלמידים שאירע להם אירוע קיצוני חד פעמי או מתמשך , תלמידים מרקע תרבותי מגוון , עולים חדשים , תלמידים מחוננים ועוד . מאפייניהן וצרכיהן של אוכלוסיות תלמידים אלו שונים ומגוונים , ולכן גם המעורבות המיטבית של הוריהם בחינוך הממוסד שונה ( נאון , מילשטיין ומרום , . ( 2011 על פי נתוני משרד החינוך למדו בישראל בשנת תשע״ה 147 , 142–000 , 000 תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחד 13 % ) מכלל התלמידים , ( מתוכם כ 62 , 000 תלמידים במסגרות חינוך מיוחד ו 85 , 80–000 , 000 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך רגילות . תלמידים משולבים הם תלמידים שאובחנו כסובלים מבעיה מסוימת והם לומדים בחינוך הרגיל על פי חוק השילוב . כפי שנאמר לעיל , בהתאם למדיניות ההכלה לומדים בבתי הספר תלמידים רבים בעלי קשיים מגוונים שאינם מאובחנים . התלמידים הללו מהווים אתגר מיוחד למערכת החינוך , וקשר בונה עם הוריהם הוא הכרחי . חשוב גם לציין כי סקירת הספרות המקצועית בנושא בעיות רגשיות , חברתיות והתנהגותיות של תלמידים מעלה כי בעיות הילדים קשורות לסגנון ההורות : ( Moilanen et al ,. 2010 ) ככל שסגנון ההורות מקנה בטחון רב יותר , הילדים מתפקדים טוב יותר . לכן , בכל התייחסות לסיוע לתלמידים אלו יש מקום להתייחס גם להורים . טיפול בתלמידים אלו והתערבות אצלם ללא קשר ושיתוף פעולה עם הוריהם וללא התייחסות אליהם - יהיו חלקיים מאוד Patrikakou , ) . ( 2011 אולם קשר בונה מן הסוג שתואר לעיל אינו מובן מאליו , הוא תלוי בגורמים רבים : אמונות ההורים לגבי מחויבותם ויכולתם להשפיע , ציפיות ההורים מבית הספר וכן השירותים שבית

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר