מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:90

לעומת זאת מחקרים רבים מראים שהורים מקבוצות לא דומיננטיות נוטים להיות מעורבים בבית הספר פחות מאשר הורים מקבוצות דומיננטיות ( ראה למשל Robinson & Harris , . ( 2014 ; Henderson & Mapp , 2002 ; Hill , 2011 הורים מקבוצות מעוטות משאבים חברתיים וכלכליים , מדווחים שמעורבותם בבית הספר מצומצמת בהשוואה להורים מהקבוצה הדומיננטית ומאופיינת באדישות ופסיביות Lareau , 1987 ; Lareau , 2003 ; Huntsinger )& . ( Jose , 2009 אורבך ( Aurbach , 2007 ) מראה שככל שלמשפחה יש פחות ידע בשפת המקום ופחות היכרות עם מערכת החינוך , כך התמיכה בילד מתבטאת יותר בעידוד הילדים ופחות במעורבות פעילה בבית הספר . בשל היתרונות החברתיים שיש לקבוצות הדומיננטיות יש ביכולתן לבוא בדרישות מגוונות מבית הספר ולסנגר על ילדיהם . למשל , לבני המעמד הבינוני יש הכוח והמשאבים לפעול ביעילות כדי לעצב את תכנית הלימודים המוצעת לילדיהם ולדאוג למימוש למידה ברמה גבוהה . כמו כן , בשל היכרותם הרבה עם מערכת החינוך ועם חומר הלימודים , הם יכולים לתמוך בילדיהם באמצעות פעילויות הקשורות ללמידה ולעזור להם בקידום הישגיהם הלימודיים , להפגין ציפיות גדולות מהישגיהם הלימודיים , לעזור להם בתכנון המשך ללימודים אקדמיים בעתיד . ( Hill & Tyson , 2009 ) הם גם יכולים לדבר עם מורים ולנצל קשרים חברתיים כדי להשפיע על תהליכים בבית הספר . מעורבות של הורים מהמעמד הבינוני תורמת לרווחתו של ילדם , אך היא גם מהווה אמצעי לשמירת מאזן הכוחות בינם לבין המורים . כפי שניתן ללמוד מהסקירה של בקואדנו לופז ועמיתיה Baquedano-L pez , ) , ( Alexander & Hernandez , 2013 היחסים בין בית הספר להורים ממעמד בינוני גבוה יכולים להיות מלווים במתחים וקונפליקטים לא מעטים , בביקורת כלפי בית הספר ובפיקוח של הורים על עבודתם של מורים . יחד עם זאת , מספר חוקרים ( Cousins & Mickelson , 2011 ; Auerbach , 2009 ; 2010 ) מותחים ביקורת על התפיסה לפיה הורים מקבוצות מיעוט יכולים פחות להיות מעורבים בחינוך הממוסד באופן שיועיל לילדיהם . מחקריהם מראים שכאשר מתקיימים תנאים מתאימים לקשרים יעילים עם בית הספר , גם הורים מקבוצות לא דומיננטיות מגלים מעורבות בבית הספר . כך למשל , הורים ממוצא אפרו אמריקאי שיש להם גישה נוחה לאנשי החינוך , הידע על תכנית הלימודים זמין להם , והיחסים בינם ובין אנשי החינוך מתנהלים בצורה נעימה ונוחה – יהיו מעורבים בבית הספר באותה מידה כמו הורים מהקבוצה הדומיננטית . הסברים להבדלים במעורבות הורים הספרות המחקרית מציעה מספר הסברים להבדלים במעורבות הורים בין הקבוצות השונות , הסברים שחלקם לוגיסטיים וחלקם תרבותיים . ההסברים המתייחסים לאמצעים לוגיסטיים מדגישים את החסך באמצעים אלו ( למשל העדר תחבורה או זמן ) ובמשאבים כספיים , ח ֲ ס ָ רים המקשים על הורים להיות מעורבים בבית הספר . הסבר זה נוגע בעיקר לקבוצות מעוטות משאבים כלכליים . כצפוי נמצא קשר חיובי בין משאבים

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר