מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:88

ניתן ואף צריך לקיים חינוך לרב תרבותיות , בין השאר דרך תכניות הלימודים הבסיסיות ובהן הבנת התרבות , הוקרת תרבויותיהן של קבוצות שונות וכן הכשרה לחיים בתוך חברה רבגונית ( אבו סעד , . ( Watkins , 1994 ; 2007 רווחיה העיקריים של הרב תרבותיות בחינוך כוללים רלוונטיות גבוהה יותר של תכנים והתנסויות חינוכיות , וכן טיפוח של תרבות דמוקרטית . חינוך לרב תרבותיות במערכת החינוך עשוי לשמש גם אמצעי הגנה מפני גזענות , שוביניזם תרבותי ואתנוצנטריות לא ראויה , ואף לצמצם את הסיכויים לצמיחת אימפריאליזם תרבותי ( אבו סעד , . ( 2007 , 2011 הורים מתייחסים לחינוך כאל ערך חשוב עבור ילדיהם ורואים בו אמצעי משמעותי לניע וּ ת חברתית . החשיבות הרבה המיוחסת לחינוך קיימת בכל שכבות האוכלוסייה , גם בקרב קבוצות חברתיות לא דומיננטיות , כגון קבוצות מיעוט אתני , ובקרב הורים בעלי השכלה נמוכה , המפגינים ציפיות גבוהות להצלחה אקדמית של ילדיהם במערכת החינוך ואף מעודדים את הילדים בכיוון זה ( פלטי , ; 2014 רואר סטריאר , Ryan , Casas , Kelly-Vance , Ryalls ; 2010 . &( Nero , 2010 לכך יש השפעה על הצלחה בפועל של ילדיהם במערכת החינוך Robinson ) . &( Harris , 2014 לדוגמה , בקרב תלמידים בארצות הברית שמוצאם לטיני או אסייתי נמצא שציפיות גבוהות של ההורים להצלחה בלימודים מובילות למוטיבציה פנימית ולמחויבות רבה יותר ללימודים אצל הילדים . זאת ועוד , נמצא כי הורים אסייתיים אמריקאים הם בעלי ציפיות גבוהות יותר מאשר הורים ״לבנים״ , ונמצא קשר חיובי בין הציפיות האלה לבין התפיסה המריטוקרטית , לפיה עבודה קשה מביאה להישגים . ( Usher & Kober , 2012 ) גם במחקרים שבחנו אוכלוסיות מהגרים נמצא שילדים ממשפחות שבהן ההורים מעבירים מסרים על חשיבותן של עבודה קשה ורכישת השכלה מגיעים להישגים לימודיים גבוהים יותר Hill &) . ( Torres , 2010 מגמה זו נצפתה גם בקרב בני המעמד הנמוך . אחד הביטויים לחשיבות שמייחסים הורים לחינוך הוא המעורבות וההשקעה שלהם בחינוך ילדם . מעורבות בבית הספר , העומדת במרכז פרק זה , היא רק מרכיב אחד ב ַ מ ִ כלול של מעורבות הורים בחינוך הממוסד . מעורבות ההורים גדלה בשנים האחרונות בין השאר בשל הידע הרב שנצבר בנושא ההשפעה החיובית של מעורבות הורים בחינוך ילדיהם בבית ובבית הספר , כפי שהדבר הוצג בהרחבה בפרק המבוא . זה המצב גם בקרב קבוצות מיעוט אתני או ממעמד נמוך שהן הקבוצות הלא דומיננטיות בחברה . על בסיס עבודות שסקר ג׳יינס ( Jeynes , 2003 ) נמצא קשר בין הישגי התלמידים ובין מעורבות של משפחות מקבוצות מיעוט אתני ( קרי : אפרו אמריקאים , אסייתיים אמריקאים ומשפחות מאמריקה הלטינית . ( ממצא זה א וּ שש בסקירות מטא אנליטיות עדכניות , ( Hill & Tyson , 2009 ; Jeynes , 2012 ) שהבחינו בין סוגים שונים של מעורבות הורית והראו כי סוגים שונים של מעורבות כזאת מקדמים הישגים שונים של תלמידים . החידוש העיקרי בסקירות אלו היה התובנה שלקידום תלמידים ממוצא אתני שונה וממיצב חברתי כלכלי שונה נדרשים סוגים שונים של מעורבות הורית . כך למשל התברר כי אצל תלמידים שחורים או היספנים – אך לא אצל לבנים – נמצא

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר