מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:101

על בית הספר להביא בחשבון גם את ההטרוגניות או ההומוגניות של אוכלוסיית התלמידים בו . יש לאפשר להורים מתרבויות מיעוט וממיצב חברתי כלכלי נמוך להביע את דעתם ולהשפיע על בית הספר , גם אם דרושות לשם כך פנייה יזומה והשקעת משאבים ייעודית . על מנת להגביר את מעורבות ההורים מכל שכבות החברה יש לבנות את מדיניות בית הספר בנושא של מעורבות הורים כך שתהיה מותאמת למאפייני האוכלוסייה של בית הספר ותשקף את הרקע האתני , התרבותי והמעמדי של ההורים . מדיניות זו תקנה להורים מקבוצות המיעוט וממעמד חברתי כלכלי נמוך עמדה חיובית כלפי מעורבותם בבית הספר ותחזק את הקשר ביניהם . יש לקדם את המחקר בקשרי הורים-בית ספר בכלל ובהקשרים חברתיים תרבותיים מגוונים בפרט . נושא זה , לא קיבל בישראל תשומת לב ראויה ומספקת . המחקר יאפשר לעצב מדיניות מבוססת נתונים לשם קידום מעורבות הורים תוך התייחסות לשונות התרבותית חברתית הקיימת בישראל . במסגרת המחקר יש להמשיך ולהעמיק בין השאר את הלמידה מתכניות מוצלחות בעולם כדי לקדם את הקשרים בין הורים ובין בית הספר בקרב קבוצות מיעוט .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר