מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:95

פעילה בקבלת החלטות מתוך שותפות וכבוד הדדי . בית הספר הזה הצליח לכלול אוכלוסייה שלמה שאלמלא הפרויקט הייתה נשארת מחוץ לבית ספר וגם מחוץ לחברה . דוגמה נוספת לשיתוף הקהילה אפשר למצוא בקרב האבוריג׳ינים באוסטרליה , שתבעו לעצמם את הזכות לחנך את ילדיהם לפי הערכים התרבותיים שלהם תוך שמירה על זהותם ועל דרכי הלימוד המקובלות בתרבותם . הנה דברים שאמרו חברי הוועדה הארצית לחינוך אבוריג׳יני באוסטרליה : ״החינוך לילדינו צריך להיות תהליך שבנוי על מה שחברי הקהילה רואים לנכון , ומושתת על דרכי הלימוד הנהוגות בקהילה . חינוך כזה מיועד לפתח את הפוטנציאל הגלום בילדינו ולא להרוס את זכותנו להגדרה עצמית . חינוך לילדינו אמור לפתח אנשים שגאים במורשתם ומכירים אותה בד בבד עם רכישת הכישורים האקדמיים והיכולות הטכנולוגיות הנדרשות בחברה האוסטרלית של ימינו . אנו מאמינים כי חינוך אפקטיבי צריך להירכש בהרמוניה עם התרבות האבוריג׳ינית , הערכים , הזהות ובחירת סגנון החיים . אנו מאמינים שעל מנת לבצע משימה זו יש לתת את האחריות ליישום מדיניות , לתקצוב ולהפעלת תכניות החינוך בידי האבוריג׳ינים . כל זה מצריך פיתוח תכניות והכשרת אנשי מקצוע מהקהילה להפעלת התכניות החינוכיות״ Teasdale &) . ( Whitelaw , 1981 מחקרים מראים שיש תועלת רבה בהתמסדות של פרקטיקות ייחודיות של מעורבות הורים שהורים מהגרים מאמצים ומסגלים לעצמם ואשר מבוססות על העולם התרבותי שלהם . ( Su Orozco-rez , 2001 ; L pez , 2001 ) בעניין זה מביאה פלטי ( 2014 ) דוגמה למחקר שבוצע במשפחת מהגרים מניקרגואה ( Warwick-Menard , 2007 ) וממנו עלה כי המשפחה המורחבת היוותה בסיס לבניית מעורבות משפחתית בחינוך הילדים . הדבר נעשה על ידי הגדרת ציפיות גבוהות לעתיד מצד משפחות מהגרים , ציפיות שילדיהן יגיעו להישגים . התגבשו נורמות חברתיות חדשות ודרכי פעולה שאפשרו למשפחה להשתלב בפעילויות התנדבות בכיתה - סיוע בעבודות יצירה , בהנחיית שיעורי מלאכת יד ועוד . מחקר זה הוכיח כי גם הורים מהגרים שאינם בעלי השכלה גבוהה על פי סטנדרטים צפון אמריקניים יכולים להשתמש במגוון רחב של משאבי קהילה זמינים כדי לתמוך בחינוך של ילדיהם , למרות רמת האוריינות הלשונית שלהם . לצד תכניות התערבות לקידום שיתוף ההורים בבית הספר , הספרות המקצועית מצביעה על החשיבות הרבה שיש למנהלי בתי הספר בקידום מעורבות הורים , שיתופם בקבלת החלטות ובמיוחד בהפעלתן של תכניות התערבות שונות . ( Drake & Goldring , 2014 ) אורבך למשל ( Auerbach , 2009 ; 2010 ) שמה דגש על מנהיגות אותנטית כמקדמת יחסי שותפות , מתוך הכרה במאפייניהם החברתיים והתרבותיים הייחודיים של ההורים ומתוך אמון הדדי וכבוד בין בית הספר להורים מקבוצות מיעוט . היא מדווחת על התפקיד של המנהלים כמאפשר הזדמנויות משמעותיות לשיתוף הורים על ידי קיום כנסים שנתיים עם נבחרי ציבור , ביקורי בית , גיוס הקהילה הרחבה לפעילות בית ספרית , הפעלה של תכניות לאוריינות של הורים ( בעיקר אלה שאין להם שליטה בשפה האנגלית ) ועוד . אכן , במספר מחקרים שבחנו מנהלים מצליחים , כאלה העובדים עם קבוצות ממעמד חברתי כלכלי נמוך או בעלות שיעור גבוה של

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר