מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:94

תלמידים בגיל ההתבגרות ואינו מתייחס באופן ישיר לקבוצות מיעוט , המדגם כולל מספר לא מבוטל של מחקרים שהיו ממוקדים בקבוצות לא דומיננטיות בדרגות כיתה שונות . החוקרים אף המליצו שבתי ספר יגבירו את מידת האקטיביות שלהם למשל על ידי הזמנת הורים , מתן תפקיד משמעותי להורים והענקת תחושה של יעילות בעזרה בלימודיו של ילדם . גישה זו דורשת מצוות בית הספר לפתח אסטרטגיות לקירוב הורים ( כגון הזמנת הורים ליטול חלק בפעילות בית הספר , בניית יחסי אמון , הכרה בערכים ובנורמות של תלמידים מקבוצות מיעוט . ( לצורך זה התמקדו התכניות בין השאר בהכשרה למורים , הכשרה שנועדה לשפר מיומנויות עבודה עם משפחות . לפי פלטי , ( 2014 ) חוקרים שבחנו מעורבות הורים בחינוך ילדיהם מצאו כי הענקת תפקיד משמעותי להורים מעלה את המוטיבציה למעורבות הורים בקרב קבוצות מיעוט שונות . דרכי התערבות אחרות מתמקדות במתן הדרכה והכשרה ( לפעמים גם מעקב תומך ) להורים , במטרה להרחיב ולהעמיק את הידע והכישורים שלהם במיומנויות הוריות , להקנות להם ידע על מערכות חינוך ונהלים , לפתח אסטרטגיות סיוע לילדים בנושא הלימודים , ולחזק את שליטתם בשפה או בתוכן חינוכי אחר הנדרש להם כדי לסייע לילדיהם . המוקד העיקרי של דרכי ההתערבות האלה הוא שינוי דרכי ההתנהלות וההתנהגות של ההורים כלפי ילדיהם . במחקר מטא אנליזה שערך ג׳ינס ( Jeynes , 2012 ) נמצא כי לתכניות למעורבות הורים שיוזם בית הספר , בעיקר לאלה הממוקדות בעידוד הורים לקרוא לילדיהם , הייתה השפעה על הישגי התלמידים . התערבות בתחום האוריינות זכתה לתשומת לב במחקרים שבוצעו לפני למעלה מעשור . ( Henderson & Mapp 2002 ) מוקד נוסף של דרכי התערבות הוא הדגשה של הישגים לימודיים וחיברות להשכלה . חיברות זה משמעותו הפגנת ציפיות מצד ההורים שילדיהם ירכשו השכלה , התייחסות שלהם לנלמד בבית הספר כחשוב לעולמם של המתבגרים ולעתידם ועידוד שלהם לשאיפות הילדים להשכלה ותעסוקה , קניית ידע ורכישת דרכים ואסטרטגיות של למידה . ( Hill & Tyson , 2009 ) קבוצות מיעוט מעוניינות בקידום ההישגים וההצלחה של ילדיהם , אולם לא תמיד הן יודעות כיצד לעשות זאת באופן היעיל . על כן , סביר להניח שלתכניות התערבות המחזקות את תפק וּ דם של ההורים כמקדמים ומכינים בבית את ילדיהם להצלחה בבית הספר - תהיה תרומה ליחסי בית ספר והורים ולהישגי ילדיהם של בני הקבוצות הלא דומיננטיות . הסיבה לכך היא שתכניות אלו עונות על צורכי ההורים מקבוצות אלו , שהמשאבים ההשכלתיים שלהן לעתים נמוכים ושחסרים להן ידע וחשיפה לעולם האקדמי . כיו וּ ן נוסף להגברת מעורבות הורים הוא התייחסות לקהילה כמסגרת לפיתוח מנהיגות . בהקשר זה אנו עדים לכך שקבוצות לא דומיננטיות משקיעות מאמצים רבים לצמצם את פער ההישגים של ילדיהן על ידי מעורבות אינטנסיבית בתמיכה בחינוך הילדים בבית או במסגרת הקהילה הרחבה שבה הם נמצאים . ( Hill , 2010 ) פלטי מביאה דוגמה לבית ספר בברזיל Armando- ) Gandin & Apple , 2004 אצל פלטי , , ( 2014 שבו נוצר , בעקבות תהליך ארוך של עבודה עם הקהילה , פורום שארגן עקרונות למדיניות חדשה בבית ספר . בפורום זה ההורים התחילו לגלות יכולות חדשות של מעורבות על ידי רכישת מיומנויות וערכים הנחוצים ליצירת השתתפות

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר