מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:93

מהספרות המקצועית שעסקה בתפיסות ובאמונות הנוגעות לתפקידם של ההורים בבתי הספר ניתן ללמוד כי קבוצות מיעוט מבחינות בין תפקידן בבית לבין תפקידן בבית הספר . ההורים מעריכים את המורים כבעלי סמכות ומומחים בתחום הלימודי והחינוכי בבית הספר , לכן הם סבורים ש אַ ל להם להתערב בתהליכי הלמידה של ילדיהם . התפיסה שהמורה הוא סמכות פרופסיונלית , בעל המומחיות והידע בהוראה וחינוך - מהווה מכשול למעורבותן של הקבוצות הפחות דומיננטיות המרגישות פחות מסוגלות לקחת חלק תורם ומשמעותי בחינוך ילדיהן . ( DeHass-Gonzalez & Willems , 2003 ; Hill , 2010 ) זאת ועוד , בגלל חוסר היכרות עם תוכני הלימוד ומגבלות שפה או השכלה , ( Turney & Kao , 2010 ) קבוצות מיעוט נתקלות בקשיים מבחינת יכולתן לסייע לילדיהן בתהליכי למידה כגון הכנת שיעורי בית , ולכך יש השפעות על הישגי התלמידים . כיצד לקדם מעורבות הורים ? לצד המכשולים והחסמים הקיימים למעורבות הורים של בני קבוצות ממעמד נמוך ומקבוצות מיעוט אתני , אנו יכולים להצביע , על סמך הספרות המחקרית , על חשיבותו של בית הספר בקירוב ההורים ובגיוסם לתהליכים הקשורים בו . בית הספר נדרש להיות יוזם ואקטיבי בקידום נושא זה . כפי שבקואדנו לופז ועמיתיה ( L-Baquedano pez et . al , 2013 ) מציינים , מעמד חברתי אמנם משמעותי בהבניית היחסים בין בית הספר להורים , אך בית הספר יכול לפעול לקידום יחסים המבוססים על כבוד הדדי ומסייעים לשיתוף של הורים ממעמד נמוך . באופן ספציפי יש הדגשה שהכלת ההורים מהרקע החברתי והאתני המגוון ומתן מקום לקולם הם באחריות בית הספר . ואכן , חוקרים סבורים כי הגורם העיקרי שמשפיע על החלטתם של הורים להיות מעורבים הוא בית הספר , דרך המדיניות והפעולות שהוא נוקט , כגון , פיתוח אפיקי תקשורת ועידוד הורים להיות מעורבים בעשייה הבית ספרית . הדרכים להגברת מעורבות ההורים הן מגוונות . בסקירה של עופרים , ( 2014 ) מובאות מספר אסטרטגיות העשויות לסייע להתגבר על המכשולים לקשר בין המשפחה להורים ולתרום לחיזוק הקשר בין בית הספר להורים מקבוצות לא דומיננטיות . אסטרטגיות אלה כוללות בין השאר גמישות בלוחות זמנים ובמיקום של פגישות וכן גיוס ארגונים וחברי קהילה למענה לצרכים לוגיסטיים ; הפעלת מתורגמן והכללת מורים דוברי השפה של קבוצות המיעוט בצוות בית הספר ; שיתוף ארגונים קהילתיים , חברי קהילה או הורים כמתווכים בין בית הספר למשפחות ; הפעלת תכניות לתיאום ציפיות וגישור בין התרבות המשפחתית לזו של בית הספר . לאור העדויות העולות מהספרות המחקרית , ולפיהן תכניות לקידום התערבות הורים בקרב קבוצות לא דומיננטיות תורמות לשיפור הישגי תלמידים , יש חשיבות לפיתוח תכניות התערבות לחיזוק הקשר בין הורים לפעילויות בית ספריות . על כך ניתן ללמוד מהמטא אנליזה של ג׳נס , ( Jeynes , 2012 ) שניתח 51 מחקרים שבחנו את ההשפעות שיש לתכניות התערבות שונות לקידום מעורבות ההורים - על הישגי תלמידים . אף על פי שג׳נס אינו בודק באופן ספציפי

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר