מעורבות הורים: ההיבט החברתי־תרבותי

עמוד:91

כלכליים לבין מידת מעורבות ההורים Mistry , Vandewater , Huston & Maloyd , 2002 ;) . ( Hayes , 2011 ; Chin & Newman , 2002 בנוסף לכך ניתן להצביע על קשיים בתקשורת יעילה ושוטפת בין ההורים לבין בית הספר , קשיים הנובעים מהבדלי שפה וקושי בשליטת ההורים בשפה המדוברת בחברה . מכשול זה אופייני בעיקר לקבוצות מהגרים . הסברים אחרים מתמקדים בקיומו של פער תרבותי אפשרי בין התרבות הבית ספרית , המשקפת את התרבות הדומיננטית , לבין התרבות המאפיינת את הבית . המדיניות הנפוצה בבתי ספר במדינות המערב היא מדיניות של התרבות ההגמונית של הקבוצות הדומיננטיות והשליטות בחברה . כוח ההוראה מייצג את התפיסות החינוכיות של קבוצות אלו ויש ציפייה שהתלמידים וההורים יאמצו את הערכים המגולמים בהן וינהגו על פיהם . בהקשר זה , מרבית ההתייחסות למעורבות הורים מצד מערכת החינוך היא דרך הפריזמה של הנורמות והתפיסות של הקבוצה הדומיננטית . מערכת החינוך אינה תמיד פתוחה להורים שאינם מהקבוצה הדומיננטית . להנחת המוצא הזאת יש השלכות על היחסים בין ההורים לבית הספר . על פי תפיסתם של בורדייה ופאסרון וחוקרים נוספים שאימצו גישה זו כגון אנט לארו , ( Lareau , 2003 ) ההתאמה בין תרבות בית הספר לזו של המשפחה מאפשרת שעתוק של המבנה החברתי ושימור יחסי אי שוויון בחברה . ( Bourdieu & Passeron , 1977 ) הדבר מתבטא כך : כאשר ישנה התאמה בין הנורמות של בית הספר לבין הנורמות שהורים בני המעמד הגבוה והבינוני מקנים לילדיהם , קל יותר לתלמידים להסתגל , להתנהל ולהצליח בבית הספר , והתקשורת בין המשפחה ובין בית הספר רבה יותר . ממספר מחקרים שהתמקדו בהבדלים מעמדיים ניתן ללמוד כי המעורבות הגבוהה של הורים ממעמד סוציו אקונומי בינוני גבוה לעומת זו של בני מעמד נמוך קשורה בהון התרבותי , המאפשר להם ״להרגיש בנוח״ עם צוות בית הספר Weininger & Lareau , ) . ( 2003 יש להם השפה , המידע והידע הנדרשים כדי להתנהל בצורה יעילה בבית הספר וכדי לדאוג לאינטרסים של ילדיהם . כאשר מתקיים פער בולט בין תרבות בית הספר לבין זו של קבוצות לא דומיננטיות בחברה , ובעיקר בין אותן קבוצות אשר מעוניינות לשמור על הזהות התרבותית הייחודית של ילדיהן , עלול להתעורר קושי בקשר שבין בית הספר להורים . כפי שמסכמת פלטי , חוסר התאמה בין תרבות ההורים לתרבות בית הספר עלול להוביל לאי הבנה בין הורים למורים , לציפיות מנוגדות כלפי הילדים , ומכאן גם לאי מיצוי הפוטנציאל של התלמידים . הפער התרבותי מקשה על קשר יעיל בין בית הספר להורים מקבוצות לא דומיננטיות , ויש לו השלכות על היחס של מערכת החינוך כלפי ההורים ושל ההורים כלפי בית הספר ( פלטי , , 2014 עמ׳ . ( 6 אכן , ממחקרים שנעשו ניתן ללמוד על היחס הדיפרנציאלי של מורים כלפי הורים מקבוצות חברתיות שונות ( ר׳ למשל . ( Bicer , Capraro & Capraro , 2013 מורים וצוותי בית ספר מגלים לעתים קרובות שקל להם יותר לעבוד עם הורים מקבוצות חברתיות מסוימות , והורים מרקע תרבותי או מעמדי שונה אינם מוצאים שפה משותפת עם בית הספר ונתקלים בחוסר תקשורת וחוסר הבנה כשהנורמות והציפיות לא מתאימות או לא מובנות . ( Hill , 2010 ) כפי שמצאה היל , המפגש בין בית הספר ובין תלמידים מקבוצות תרבות שונות עלול להוביל להתנגשות , לחוסר הבנה , לבלבול ולכאוס

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר