הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:85

המלצות הנוגעות לתקשורת מת וּ וכת טכנולוגיה חדשה הקשר הראשון והחשוב ביותר בין אנשי הסגל החינוכי להורים הוא קשר פנים אל פנים . אין ספק כי קיימים יתרונות רבים בשימוש בתקשורת נתמכת מחשב ומכשירים ניידים , אולם על מנת להטמיע את השימוש הנכון במערכות תקשורת כאלה במסגרת חינוכית ולוודא את יעילותן יש צורך בנקיטת מגוון של פעילויות , בעיקר בסביבה הבית ספרית . מומלץ כי משרד החינוך יעביר את ההנחיות וההמלצות דלהלן למערכת החינוכית כולה . מומלץ לנקוט פעילות יזומה מצד משרד החינוך ליצירת שיתופי פעולה עם משרד התשתיות והתקשורת , שיתופים שמטרתם פיתוח תשתיות תקשורת בפריפריה ובאזורים שבהם חסרות תשתיות כאלו . על משרד החינוך לנסח מערכת כללים שתחייב כל בית ספר להגדיר מראש , בצורה שיטתית ותוך תיאום עם ההורים והתלמידים , מדיניות של שימוש בערוצי תקשורת חדשים ( כמצוין בהמלצות הכלליות . ( מדיניות זו צריכה לכלול את : מטרות השימוש סוג המידע שניתן להעביר מידת הנגישות של המורים לפניות ההורים עקרונות שמירה על פרטיות המידע הנוגע לתלמידים עקרונות של תרבות השיח בין הורים למורים בדומה להמלצה שלנו לגבי מדיניות של מעורבות הורים באופן כללי , גם לגבי מדיניות השימוש בתקשורת החדשה מומלץ שכללי משרד החינוך יגדירו גבולות כלליים ונהלי מותר ואסור עקרוניים , אך בתוך המסגרת של כללים אלו ייוותר מרווח פעולה לכל בית ספר בהתאם למדיניות הנהלתו וצוות מוריו . מומלץ להגיע למדיניות תקשורת בית ספרית בתיאום עם נציגות ההורים . ההחלטות יביאו בחשבון גם את מאפייני ההורים בקהילה נתונה , זמינות המרשתת עבורם , האוריינות הטכנולוגית שלהם והיחס מבוסס התרבות שלהם לשימוש בטכנולוגיה . במסגרת קביעת מדיניות רצוי להגדיר את האמצעים שייעשה בהם שימוש למטרות של תקשורת עם כלל ההורים ואת ערוצי התקשורת שישמשו לתקשורת עם הורה בודד . ערוצים אלו צריכים להיות אישיים פרטניים ומופרדים זה מזה , על מנת להימנע מפגיעה אפשרית בפרטיות של הורים ותלמידים . אם לא ניתן להבטיח פרטיות וסודיות ברמת התקשורת האישית מומלץ לוותר על אפיק זה . חשוב גם להביא בחשבון את הנגישות של אמצעי התקשורת הללו להורים ולמשפחות , ואת האוריינות של ההורים בשימוש בהם . לא זו בלבד שלא לכל ההורים בכל בית ספר מתאפשרת התקשורת באמצעות הטכנולוגיה החדשה , אלא שחוסר הנגישות לשימוש בטכנולוגיה זו 24 באומרנו כי השימוש מתאפשר , כוונתנו לא רק לנגישות הטכנית של אמצעי התקשורת ( גישה לאינטרנט למשל ) אלא גם לאוריינות הטכנולוגית הנחוצה לשימוש יעיל באמצעי תקשורת אלו .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר