הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:84

הספרות גם מציינת שקיימת חשיבות רבה לשימוש בדואר אלקטרוני כאמצעי תקשורת של המורה עם כלל ההורים . המלצה נוספת שנובעת מהמחקר היא שהמורים שאכן יבחרו להשתמש באמצעי התקשורת החדשים הם אלה שייזמו את יצירת הקשר . רצוי שהמורים ישלחו כבר בתחילת השנה הודעת דואר אלקטרוני קבוצתי לכל ההורים ובה תיאור של תכנית הלימודים , נושאים שהמורים מדגישים ופרטים על פעילויות כיתתיות ייחודיות שייערכו לתמיכה במטרות אלה . כן צריכה להיכלל בהתקשרות הזאת הזמנה להורים ליצור קשר עם המורים גם באמצעות דואר אלקטרוני , תוך הדגשת הנושאים שראויים לכך . מובן שבכל שימוש בדואר אלקטרוני כאמצעי לתקשורת עם כלל הורי הכיתה על המורה לתת את הדעת על כך שכל דבר שייכתב בו חשוף לכלל ההורים ולכן יש להימנע מנושאים שהם יותר אישיים , או שנוגעים למספר קטן של תלמידים . כן יש לבקש מההורים לאשר את קבלת ההודעה , על מנת לוודא שכל ההורים נוהגים להתחבר לדואר האלקטרוני , כך שאין שום הד ָ רה של מישהו ממעגל תשומת הלב . שאלה חשובה היא מהי תרומת השיח בערוצי תקשורת חדשים להגברת מעורבות ההורים בעשייה הבית ספרית . כבר הדגשנו שמעורבות הורים נתפסת כבעלת השפעה חיובית על ההתקדמות בלמידה של התלמידים , ובכלל זה השגת ציונים גבוהים . מרכיב מרכזי של המעורבות הוא שכיחות התקשורת הקיימת בין ההורים למורים ועומק הּ . מסקירת הספרות שלנו עולה ששימוש בטכנולוגיות תקשורת חדשות יוצר הזדמנויות חדשות לתקשורת בין הורים למורים בעיקר כי : ערוצי התקשורת החדשים מגבירים את הנגישות של ההורה למורה . ההורה יכול לעשות שימוש ברשתות חברתיות או בדואר אלקטרוני על מנת לתקשר עם המורה , לברר סוגיות שטעונות בירור , לקבל את ציוני הילד / ה בכל בחינה ובחינה וכד׳ . עם זאת , הנגישות עלולה לגרום להגברת העומס הנפשי על המורה , שצריך להשיב לכמות גדולה של מסרים . המחקרים שסקרנו מדגישים שיחד עם שיפור התקשורת הורה-מורה נוצרת גם מעורבות רבה יותר של המורים , אך על מנת ששיפור כזה יתרחש , נדרשת מנהיגות שמובילה את התהליך . בישראל ציינו הורים שהמעורבות האישית של המנהל המעודד שימוש בטכנולוגיות חדשות מעודדת חלק ניכר של ההורים להצטרף לניסיונות המורה . גורם חשוב נוסף שיש להביא בחשבון הוא המיומנות הטכנולוגית של צוות בית הספר . כאשר המורה אינו יודע להפעיל ערוצי תקשורת חדשים או אינו בטוח בהפעלתם הוא נוטה לא לעשות בהם שימוש או לעשות בהם שימוש בשכיחות נמוכה . שכיחות נמוכה מקטינה את התקשורת הדיגיטלית עם ההורים ועלולה להפחית את מעורבותם ( קורץ , . ( 2014 השלכה נוספת של השימוש באמצעי התקשורת החדשים היא טשטוש הגבול בין המרחב הביתי למרחב הפרטי . פגיעה בגבול זה נובעת בעיקר מעלייה ברמת הנגישות של המתקשרים . יתר על כן , קיימת דאגה מפני ההשלכות , למשל מפני פגיעה בפרטיות התלמיד ויצירת פתחי מילוט לתלמידים שיחמקו כך מקבלת אחריות להכנת שיעורים ולמצבם האקדמי .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר