הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:78

של הורים על פעילות ילדיהם וההתחברויות שלהם . ( Statin & Kerr , 2000 ) את הידע הזה ניתן להשיג בכמה דרכים . דרך אחת היא איסוף ישיר של מידע על המתבגר . הורים פונים לבית הספר או לחברים של הילדים , ועושים שימוש בתוכנות מחשב על מנת לגלות מה ילדיהם עושים , עם מי הם מתרועעים והיכן הם גולשים . דרך שנייה היא שיחה עם הילד , פנייה אליו שימסור מידע ויגלה את שמות החברים ואת המתרחש בבית הספר . דרך שלישית היא כאשר המתבגר , במסגרת היחסים הקיימים עם הוריו , מתוך רצון פרטי ואישי , מספר על החוויות שעוברות עליו , על המקומות שבהם הוא מבלה ועל אנשים שאיתם הוא מתחבר Kerr , Statin ) . &( Burke , 2010 מחקרי אורך כמותיים , שהתבססו על מידע שנאסף לאורך שנתיים על כ 900 בני נוער והוריהם גילו שההשפעה של שלוש הדרכים השונות לרכישת מידע על המתבגר קשורה באופן שונה עם הישגיו בלימודים ועם מידת המעורבות שלו בפעילות אנטי חברתית . לפעילות ישירה של הורים לאיסוף מידע מחברים ומורים ללא שיתוף הילד היה קשר חיובי עם קשיים בהסתגלות בבית הספר , עם הישגים בלתי מספקים בלימודים ואף עם התנהגות בלתי חברתית . ( Kerr , Statin & Burke , 2010 ) אולם נמצא קשר חיובי גם בין גילוי מידע מרצון על ידי המתבגר ובין הישגיו בלימודים והסתגלותו לבית הספר ולקבוצת השווים . לאור ממצאים אלה חשוב להעריך מחדש את התרומה של מערכת משו״ב . צריך לומר שקיימת הבנה רבה לצורך של בית ספר לנהל מערכת מידע ממוחשבת שתאפשר לעובדי הוראה להכניס בזמן אמת , עבור כל תלמיד בבית הספר , נתונים על נוכחות בבית הספר , ציונים בבחנים ובמבחנים והגשת עבודות בית . אין ספק שמערכת זו תורמת ליכולת לזהות הישגים וגם קשיים ברמת בית הספר , השכבה , הכיתה והתלמיד . כמו כן , שימוש במערכת על ידי עובדי הוראה מאפשר מעקב שנעשה בקלות ולאורך זמן וכולל הסקת מסקנות על שינויים נדרשים בדרכי הוראה , זיהוי צורכי תגבור לימודיים וכד׳ . ההסתייגות שלנו נובעת מעצם השימוש במערכת ככלי תקשורת בין עובדי הוראה ובין תלמידים , ויותר מכך - בין הורים ובין מורים . לאור הממצאים שעלו ממחקרים עדכניים , נראה שעדיף שכל מידע הקשור להישגים לימודיים ולנוכחות התלמיד בבית הספר לא יגיע להורים באופן ישיר , אלא בצורה מתווכת על ידי המתבגר , שתהיה לו הזדמנות גם להכין את עצמו לקראת שיחה עם הוריו וגם לדעת מראש באיזה מידע מדובר . חשוב לנו להדגיש שאין אנו מתנגדים לשימוש במערכת משו״ב בית ספרית המאפשרת איסוף מידע על ציונים ונוכחות בזמן אמת וכן שיתוף של המידע הזה עם צוות בית הספר . אנו מבקשים רק לשקול לעומק את השימוש באותו חלק של המערכת המיועד להורים תוך התייחסות ביקורתית למקומם של התלמידים ולזכותם לפרטיות . דואר אלקטרוני קבוצות מיקוד שוועדה זו הזמינה ומחקרים בעולם מלמדים שדואר אלקטרוני הוא ערוץ התקשורת השכיח ביותר בין הורים למורים , כפי שציין הרוב המכריע של המשתתפים בקבוצות המיקוד – הורים , ומורים מבתי ספר על יסודיים ( קורץ , . ( 2014

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר