הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:76

שימוש במערכות לניהול למידה במוסדות חינוך אינו מיועד רק למטרות הוראה-למידה , שתיאורן רווח במחקר ; חלק מן המערכות המקוונות מתפקד כערוץ חדש לאינטראקציה ותקשורת ( בלאו והמאירי , . ( Georgouli , Skalkidis & Guerreiro , 2008 ; 2010 מערכת משו״ב כוללת שני רכיבים : משו״ב מורים , שבאמצעותו מתקיימות , במעגל סגור , כל האינטראקציות בקרב עובדי ההוראה , ומשו״ב משפחות , המאפשר גישה של תלמידים והוריהם לנתוני התלמיד ומאפשר תקשורת בין משפחות התלמידים לבין צוות ההוראה . ממחקרים שנעשו על השימוש במערכת עולה כי יש הבדלים בין התלמידים ובין ההורים במידת השימוש בה . במחקר אורך בן שלוש שנים נמצא ששכיחות השימוש שעושים התלמידים במערכת מושפעת מאוד מן הכמות של עדכוני המידע שעושים המורות והמורים . למעשה נמצא שמספר התלמידים שהתמידו והמשיכו להיכנס למערכת המקוונת לאורך כל שלוש השנים שבמהלכן נערך המחקר היה גדול פי 3 . 5 בקרב תלמידים של מורים שהזינו נתונים יומיומיים רבים , בהשוואה לתלמידי מורים שהזינו נתונים מעטים . ( Blau & Hameiri , 2011 ) מחקר אחר מצא שמידת הפעילות של תלמידים והורים קשורה אף היא לשכיחות עדכון הנתונים שמבצע המורה . הזנה מרובה של נתונים למערכת על ידי עובדי הוראה הגבירה את האינטראקטיביות בקרב משפחות – עלה מספר הכניסות של תלמידים , אימהות ואבות . עם זאת , בדומה למחקרים קודמים על מעורבות הורית בסביבה המסורתית , נמצאו גם במחקר הנוכחי הבדלים מגדריים בדפוסי המעורבות ההורית . בהשוואה לאבות , אימהות נכנסו למערכת המקוונת בשכיחות גבוהה פי שניים , אימצו את הטכנולוגיה בקצב מהיר יותר ואף ידעו לנצל במידה רבה יותר את נכונותם של מורים להשקיע בהזנת נתונים יומיומיים , כדי להתעדכן בענייני ילדיהן Blau &) . ( Hameiri , 2012 ההבדלים המגדריים האלה משתקפים גם במערכת משו״ב , בין אם הכניסות הן דרך מערכת של מחשבים ובין אם הן מבוצעות באמצעות מכשירים סלולריים Blau )& . ( Hameiri , 2012 מהמחקר הקיים ניתן להסיק שמערכת משו״ב היא מערכת שבה מתקיימת בפועל תקשורת בין הורים , מורים ותלמידים . התקשורת מתבססת על דיווח עובדי הוראה למערכת דיגיטלית של פרטים על התלמיד , על ציונים ונוכחות למשל . לעובדי הוראה , לתלמיד ולהוריו יש גישה עצמאית ובלתי תלויה למידע זה . השימוש במערכת זו ככלי שכיח של תקשורת בין תלמיד להורה ומורה מעורר סדרה של סוגיות חשובות . מדובר בתלמידים בגיל ההתבגרות , שלב בחיים שבו מושם דגש על רכישת אוטונומיה ונפרד וּ ת הדרגתית מההורים ומתחילה קבלת אחריות אישית על ההתנהגות והמעשים . יש חשש שהשימוש במערכת זו יעורר רתיעה בקרב המתבגרים , העלולים לפרש אותו כחדירה לפרטיותם ופגיעה בה . ניתן לומר שבעיקרו של דבר אין הבדל : עובדי הוראה העבירו את המידע הזה להורים גם בעבר וגם בהווה , אך כעת אין צורך להעבירו במיוחד , כי 23 חשש זה אינו חלק מממצאי המחקרים המוצגים בפרק , אלא מסקנת הוועדה , והיא נובעת ממאפייני המתבגרים והקשר שלהם עם המשפחה , או באופן ספציפי מהצורך שלהם בעצמאות .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר