הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:69

רק ל 71 % יש חיבור לרשת האינטרנט . בחלוקה לעשירונים לפי הכנסה נטו ממוצעת לנפש , יש פערים גדולים בבעלות על מחשב ואינטרנט : ל 95 . 5 % ממשקי הבית בעשירון העליון יש מחשב , בהשוואה ל 60 % בלבד בעשירון התחתון . מינוי לאינטרנט יש ל 93 . 2 % ממשקי הבית בעשירון העליון , בהשוואה ל 38 . 1 % בלבד בעשירון התחתון ( למ״ס , . ( 2013 בשנת 2012 עמד אחוז הבעלות על מחשב על 82 . 4 % בקרב יהודים , לעומת 66 . 5 % בקרב ערבים . אחוז הבעלות על מינוי לאינטרנט עמד על 75 . 8 % בקרב יהודים לעומת 36 . 9 % בקרב ערבים . אמנם הפער בין אחוז בעלות על מחשב לבין אחוז המשתמשים באינטרנט הצטמצם בכלל האוכלוסייה , אך באוכלוסייה הערבית הפער נותר גבוה ( למ״ס , . ( 2013 לגבי טלפונים ניידים , קיימים גם פערים על בסיס מעמד סוציו אקונומי והשתייכות אתנית . במהלך שלוש עשרה השנים האחרונות חלה עלייה גדולה בשיעור הבעלות על טלפונים ניידים . בשנת 2000 היה ל 63 . 5 % ממשקי הבית טלפון נייד לעומת 95 . 0 % ממשקי הבית בשנת . 2012 בבעלות על טלפונים ניידים אין הבדל גדול בין העשירונים : ל 98 . 8 % ממשקי הבית בעשירון העליון יש טלפון נייד אחד לפחות לעומת 89 . 4 % ממשקי הבית בעשירון התחתון . מ ִ נ ֶ גד , בכמות הטלפונים הניידים יש פער גדול בין העשירונים : בעשירון העליון יש ל 72 . 3 % שני טלפונים ניידים או יותר , לעומת 56 . 3 % בעשירון התחתון . הפער נראה גדול אף יותר כאשר משווים את מספר הטלפונים הניידים לנפש – בעשירון העליון יש 96 טלפונים ניידים לכל מאה נפשות לעומת 40 טלפונים ניידים לכל מאה נפשות בעשירון התחתון ( סקר הוצאות משקי בית , למ״ס . ( 2012 בחודש יולי 2012 נרשמו בישראל כ 3 , 105 , 474 מכשירי טלפון חכמים עם חיבור לאינטרנט . המספר מקביל ל 62 % מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילים 15 עד 60 ( איגוד האינטרנט הישראלי , . ( 2012 בעניין הבעלות על טלפונים חכמים יש להניח שקיימים הבדלים בשיעורי בעלות בין קבוצות צעירות יותר לקבוצות מבוגרות יותר באוכלוסייה , אך לא נמצאו נתונים על כך . מסקנה ברורה הנובעת מן הנתונים שהוצגו לעיל היא שהשימוש בערוצי טכנולוגיה חדשים בבית הספר מחייב לבדוק בכל כיתה ובכל בית ספר את רמת הנגישות של אמצעים אלו להורים ואת מידת השימוש שלהם במחשבים ובטלפונים חכמים . דרושה תשומת לב מיוחדת בקבלת החלטה מושכלת המתחשבת ברמת השימוש בטכנולוגיה , וזאת כדי למנוע מצב שיש הורים הנשארים מנותקים מקשר זה עם המורים . זמינות טכנולוגית : המחקר מבחין בין הישענות על טכנולוגיה נייחת ( כגון מחשב ביתי ) לבין התבססות על טכנולוגיות ניידות ( כגון טלפונים חכמים . ( השימוש במכשירים ניידים משנה במידה משמעותית את תכיפות התקשורת בין הורים למורים ( קורץ , . ( 2014 האפשרות לשאת את המכשיר לכל מקום ובכל זמן , גורמת לכך שפניות של הורים למורים ושל מורים להורים מתקיימות בשכיחות גבוהה ובכל שעות היום , גם אחרי סיום הלימודים בבית הספר . נראה שהנחת היסוד של המתקשרים היא שעצם השימוש במכשירים ניידים מכתיב נורמה של זמינות , המחייבת בעיקר את המורים להיות זמינים להורה בכל זמן ובכל מקום . הדבר יוצר

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר