הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות

עמוד:67

הקשר בין הורים למורים באמצעות טכנולוגיות תקשורת חדשות תקשורת בין הורים ובין מורים משמעותה קשר ישיר ודו כיווני בין הצדדים המבוסס על מערכת של העברת מסרים ( מפגשים פנים אל פנים , שיחות טלפון וערוצי תקשורת חדשים נתמכי מחשב ומכשירים סלולריים . ( במסגרת תקשורת זו בית הספר מוסר להורים מידע על מדיניותו , דרכי הערכה הנהוגות בו , תכניות שונות והתקדמות חברתית וחינוכית של תלמידים . במקביל אמור בית הספר לקבל מידע מההורים על התלמיד , על צרכיו ומאפייניו הייחודיים ועל העדפות ההורים בנוגע לחינוך ילדם . מטרת הפרק שלפנינו היא לבחון את מקומם של ערוצי תקשורת חדשים במעורבות הורים במסגרת בית הספר . יש לציין שהמחקר על שימוש בערוצי תקשורת חדשים לצורך קיום הקשר בין בית הספר ובין ההורים נמצא בראשית דרכו וקיימים מעט מחקרים אמפיריים שבחנו את סוגי השימוש בערוצי תקשורת אלו ואת ההשלכות של השימוש בהם על הורים ומורים . לכן הזמינה הוועדה מחקר ב ַ נושא . המחקר נערך בישראל , נעזר בקבוצות מיקוד של מורים והורים של תלמידי בתי ספר על יסודיים ובחן את דפוסי השימוש ביישומים המבוססים על רשת האינטרנט ועל רשתות של טלפונים חכמים . המחקר היה איכותני , היישומים האלה היו נגישים וזמינים במידה רבה לנחקרים , ולנחקרים היה ידע רב יחסית בשימוש בהם . אי אפשר להכליל את הממצאים שעלו במחקר ולהקיש מהם על כלל האוכלוסייה , אולם הם העשירו את הידע של חברי הוועדה והעניקו להם תובנות חשובות בדבר עמדותיהם של מורים והורים כלפי השימוש בטכנולוגיות תקשורת חדשות ובדבר שביעות הרצון של המשתמשים . נדון תחילה באופן כללי בחשיבותה של תקשורת מקוונת במסגרת מעורבותם של הורים בנעשה בבית הספר , במידת הזמינות של אמצעי התקשורת האלה לאוכלוסייה בישראל , במודלים המצביעים על היתרונות והחסרונות של ערוצי תקשורת חדשים אלו ובהמלצות לשימוש בהם . חשיבותה של תקשורת הורים-מורים להורים ולמורים מקום חשוב בתהליך ההתפתחותי והחינוכי של התלמידים . הורים ומורים שותפים לתהליך שבו רוכשים המתבגרים ערכים , השכלה ונורמות התנהגות . מערכת החינוך בישראל מעודדת בדרכים שונות את מעורבותם של ההורים בחינוך הממוסד . נמצא כי מעורבותם של הורים תורמת הן להסתגלות החברתית והן להישגים האקדמיים של התלמידים . ( Neal , 2012 ) חלק מרכזי של מעורבות הורים ( מכל סוג שהוא ) הוא קיומה של מערכת תקשורת הדדית בין הורים למורים – תקשורת דו צדדית שמטרתה ליצור מערכת יחסים המבוססת על אמון , למסור מידע על תכנית הלימודים ומטרותיה , למסור מידע על בעיות בבית , לקיים דיון ,

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר