תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:65

הם מעבירים אותה ליועצים או למורים בבית הספר , שמעבירים אותה לאחר מכן להורים . יתרונותיה של צורת ההעברה הראשונה הם שמי שמעביר את התכנית הוא בעל מומחיות רבה יותר , ושבדרך זו נחסך שלב בתהליך ההעברה של הידע והכישורים מהמנחה להורה . יתרונותיה של השיטה השנייה הם שהיא תורמת גם להיכרות ולקשר בין אנשי החינוך להורים , שהיא מעצימה את תפקידו של איש ההוראה , ושהיא מאפשרת העברת התכנית להורים רבים בפרק זמן קצר יחסית . קהל יעד ספציפי יותר של חלק גדול מהתכניות הוא הורים לתלמידים בחינוך המיוחד והורים לתלמידים בעלי לקויות למידה . התכניות להורים אלו מתקיימות במתכונת של קבוצות או מפגשים פרטניים , המיועדים לספק להורים ידע והכוונה . חלק מהתכניות כוללות הכשרה ועבודה עם ההורים , ואלה מתקיימות במקביל לתכניות עבודה עם ילדיהם . דוגמה לכך היא מודל עוצמה , תכנית השייכת לאגף שפ״י ( שירות פסיכולוגי ייעוצי ) במשרד החינוך . התכנית כוללת הפעלת קבוצת ילדים שיש להם בעיות התנהגות . בהתאם לקבוצה שהתגבשה מתקיימים מפגשים עבור ההורים , ובהם הורים לומדים תכנים וכלים שנועדו לשינוי התנהגות והם מבוססים על התכנית המועברת לילדים . שפ״י מפעיל גם תכניות אחרות המותאמות למגזרים ספציפיים בתוך החברה הישראלית , למשל הסדנאות להורים לילדים בסיכון שהם עולים חדשים , או תכניות מקומיות וארציות עבור הורים מתרבויות מיעוט . תכניות אלה מלמדות כישורי חיים ומשלבות זאת עם טיפוח מנהיגות בקרב ההורים . רובן המכריע של התכניות נוגעות לסביבה החברתית של ההורים או לתלמידים במעמד מיוחד . תכניות הפונות להורים בלי מאפיינים ייחודיים כמו תרבויות מיעוט או SES נמוך הן לרוב תוצר של יזמה מקומית , ובכל מקרה הן שייכות לתחום ההתערבות אצל המשפחה . ( Family intervention ) מערכת החינוך היא היוזמת אותן , והן מכוונת לשנות את התמיכה הרגשית או הלימודית שלה זוכה התלמיד . המקום וההקשר שבו מועברות התכניות : רובן המכריע של התכניות שנסקרו מועברות בבית הספר או במסגרת מרכז השירות הפסיכולוגי החינוכי ( שפ״ח ) העירוני . יוצאת דופן היא תכנית אמ״ץ של אגף שח״ר במשרד החינוך , המיועדת לנערים בסיכון . במסגרתה מבקרים מחנכי הכיתות בבית הנער ומגייסים את הוריו למהלך של תמיכה ועזרה להשבת הנער למסגרת נורמטיבית ( דרך זו קיימת גם בחלק מהפעילויות של המגזר השלישי . ( הקשר המעניין שבאמצעותו מועברות חלק מהתכניות הוא יום ההורים הכיתתי . רשת אורט , למשל , מעבירה ״ימי הורים מחזקים״ על בסיס עקרונות הפסיכולוגיה החיובית . במסגרתם מתמקדים המורים , יחד עם ההורים , בנקודות החוזק של התלמיד ובדרכים לקדם אותן . לפי נציגי הרשת אפשרות זו נפתחה בעקבות ההתקדמות הטכנולוגית ופיתוח תוכנת המשו״ב , שחסכה מהמורים את הצורך להשתמש ביום ההורים על מנת לעדכן את ההורים במצבו הלימודי של התלמיד .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר