תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:64

סוג המעורבות שעליה משפיעות התכניות : רובן המכריע של התכניות הפועלות כיום בישראל מכוונות להשפיע על מעורבות ההורים בחינוך במסגרת הביתית , או על קשרי המערכת המשפחתית עם מערכת החינוך . הסוג הראשון של תכניות הוא התערבויות אצל המשפחה , המכוונות להעניק כלים , ייעוץ או תמיכה להורים בעבודה עם ילדיהם . תכניות מסוג זה הן יזמה של המערכת , המכוונת להשפיע על המערכת הביתית כך שתשיג מטרות חינוכיות . דוגמה לתכניות מסוג זה היא תכנית הדרי״ם . היא החלה את דרכה כתכנית של אגף שח״ר במשרד החינוך , ומופעלת כיום באופן עצמאי על ידי רשויות מקומיות . התכנית כוללת בין 5 ל 8 מפגשים שבהם ניתנים להורים כלים שנועדו לסייע להם בחינוך ילדיהם וביצירת אווירה תומכת לימודים בביתם . דוגמה נוספת היא תכנית ׳בית הספר להורים׳ , הפועלת בתיכון חדש על שם יגאל אלון ברמת גן . התכנית מזמינה הורים להתכנס בשעות הערב ולדון ( בהנחיית יועצת בית הספר ) בנושאים של התפתחות אישית , התמודדות עם גיל ההתבגרות , היחס לבית הספר ועוד . הסוג השני של מעורבות שהתכניות מנסות לקדם הוא כאמור קשרים או תקשורת בין אנשי החינוך לבין המשפחה . בחלק מהמקרים הכלי לקידום הקשרים הללו הוא עצם המפגש בין איש ההוראה לבין ההורה , במיוחד אם מדובר בסדנאות המועברות על ידי איש הוראה אך כוללות דיאלוג והעברת מידע דו צדדי ( בניגוד למפגש שבו איש ההוראה מלמד את ההורה או נותן לו הרצאה . ( חלק מהתכניות מכוונות להגברת המוכנות של ההורים להיות מעורבים בחינוך ( באופן כללי , ( בכלל זה באמצעות קשר עם בית הספר . לא נמצאו תכניות שמנסות להשפיע על מוכנותם של מורים ואנשי חינוך אחרים ליצור קשר עם הורים או לקדם בברכה ניסיונות לקשר מצד ההורים , אולם ייתכן שהדבר נובע מסיבות מ ִ בניות – תכניות כאלה ישובצו במסגרת הכשרת אנשי החינוך ופיתוחם המקצועי . מעורבות הורים מסוג נוסף היא במסגרת בית הספר : פעולות שעושים ההורים על מנת להשפיע על המסגרת הבית ספרית . דוגמה למעורבות כזו היא ועדי ההורים . בין התכניות למעורבות הורים שאותרו בבדיקה שלנו נמצאו גם שתי תכניות להכשרת ועדי הורים . תכנית אחת , שמקורה במרכז מהו״ת במכללת לוינסקי , מיועדת להכשרת ועדי הורים כדי שיעבדו יחד עם הצוות החינוכי והרשות המקומית . תכנית אחרת שייכת למרכז הארצי להורים , משפחה וקהילה בחברה הערבית ומיועדת לקדם מנהיגות הורים והידברות במרחב החינוכי . מעורבות זו דומה לשותפות הורים בבית הספר ( School family partnership ) שעיקרה פעילות שהמורים וההורים יוזמים במשותף ומטרתה להשפיע ברמה המבנית על בית הספר בפרט ועל מערכת החינוך בכלל . בתכניות שאיתרנו ניתן לציין כי בתי הספר הקהילתיים עונים לסוג מעורבות זה . קהל היעד של התכניות : כאמור , רובן המכריע של התכניות מכוון להשפיע על התנהלותם של הורים . קהל היעד המיידי של התכניות משתנה בהתאם לשאלה מי הסוכן המתווך בין הידע להורים . בחלק מהמקרים המנחים מעבירים את התכנית ישירות להורים , ובחלק אחר

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר