תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:61

המסמך יוגש להנהלת משרד החינוך , ויהווה תשתית לעבודה בכל אגפי המשרד , בסיס לחוזר מנכ״ל שעתיד להיכתב ובסיס לתכניות עבודה במשרד החינוך בכל הרמות - החל מהמטה ועד למסגרות חינוכית . בשנת 2015 תעסוק הוועדה בתכנון של יישום עקרונות העבודה לקידום הקשר בין צוותי חינוך לבין הורים ובהתאמתם לאוכלוסיות וקבוצות גיל שונות . כמו כן , הוועדה מתכננת להתחיל בתהליך גיוס שותפים לבדיקת חלוץ ( פיילוט ) שבמהלכה ייבחנו התפיסה והדרכים ליישום . המהלך מתוכנן לשנת הלימודים תשע״ו . בנוסף , קידום הקשר עם ההורים נכלל בתכנית האסטרטגית לשנת הלימודים תשע״ו . משרד החינוך הציב שתי משימות המכילות את תפיסת השותפות עם ההורים : קידום שותפות הורים כבסיס לאקלים מיטבי ובית הספר כמוקד בקהילה - העמקת הקשר והשותפות עם ההורים , הקהילה והרשות המקומית לצורך השפעה חינוכית וערכית . התכנית האסטרטגית של משרד החינוך מהווה מסגרת לתכנון העבודה בכל הרמות - מטה , מחוזות , מסגרות חינוך . כמו כן , אחד מתשעת היעדים בתכנית האסטרטגית של המינהל הפדגוגי לשנת תשע״ו הוא ׳גיבוש תפיסה ומודלים לעבודה המחזקת את הקשר בין המוסד החינוכי וההורים׳ . קבוצת מפקחים מטעם המינהל הפדגוגי עובדת במהלך שנה זו על גיבוש היעד , תוצאות מצופות , מדדי הצלחה ודרכי פעולה . כינוס ועדת המומחים הנוכחית , שמסמך זה מסכם את עבודתה , גם הוא תוצר של החלטת המשרד להעמיק את הלמידה בתחום . הנחיות משרד החינוך בסוגיית הקשר עם הורים ( חוזרי מנכ״ל והנחיות האגפים ) הדרך הרשמית המרכזית שבעזרתה מעביר משרד החינוך הנחיות לדרגי השטח השונים היא חוזרי מנכ״ל . על פי חוק , חוזרי מנכ״ל הם הכלי שדרכו מועברות הנחיות פדגוגיות הניתנות למערכת החינוך . האחריות לביצוע חוזרי מנכ״ל מוטלת על כל מערכת החינוך – כל אחד בתחום סמכותו ותפקידו . חוזר המנכ״ל מכיל הוראות והודעות לעובדי מערכת החינוך ומופץ בכל מסגרות החינוך של המשרד . עם זאת חסר מידע שיטתי על ה״תרגום״ המעשי של חוזרי המנכ״ל השונים . חוזרי המנכ״ל שייסקרו להלן מהווים אם כן עדות להתייחסותו של מטה המשרד לנושא , יותר מאשר עדות לדרך שבה קורים הדברים ב״שטח״ . יש לציין כי בשנים האחרונות נערכת עבודה לריכוז חוזרי המנכ״ל העוסקים בנושאים שונים לקטגוריה אחת על מנת להנגישם בצורה ברורה ופשוטה יותר לאנשי מקצוע . אלא שבכל הקשור לחוזרים העוסקים בהורים , התהליך הזה לא בוצע משום שבהמשך הדרך תושלם כתיבתו של חוזר מנכ״ל המרכז את המדיניות ואת כלל ההנחיות הנוגעות להורים לכדי מסמך לכיד אחד . 22 פרוטוקול מס׳ , 470 ועדת החינוך , התרבות והספורט , . 3 . 8 . 2011

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר