תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:60

רק לספק מידע למנהלים אלא גם ״לייצר ביקוש״ אצלם לממד זה של עבודה עם הורים . כלומר , לשכנע אותם בכך שההורים אכן יכולים להיות משאב חשוב לעבודת בית הספר בכלל ולשיפור תהליכי ההוראה והלמידה של תלמידיו בפרט . המכון נמצא כעת בתחילתו של תהליך חשיבה על הדרך שבה יש להתייחס לנושא . זאת ועוד : בשנת הלימודים תשע״ה יצר שפ״י קשר עם הצוות האחראי על הכשרת מנהלים במכון אבני ראשה על מנת לקדם את נושא הקשר עם ההורים . בהתאם למאמצים אלו מתוכנן מפגש עם המנחים המחוזיים של קבוצות מנהלים בראשית דרכם . מנחים אלה מרכזים קבוצת מנהלים חדשים הנפגשת אחת לחודש . מטרת המפגש להעלות לדיון סוגיות רלוונטיות המעסיקות את המנהל החדש בשיח עם ההורים וכן את מקומו של המנהל במרחב החינוכי : תלמידים , מורים , הורים . מדיניות משרד החינוך ותכניות התערבות לקידום מעורבות הורים בחינוך הבית ספרי פעולות מטה משרד החינוך לגיבוש מדיניות : בעקבות המלצות ועדת גרינבאום הוקמה בשנת , 2013 ביזמתה של מנהלת המינהל הפדגוגי דאז הגב׳ מיכל כהן , ועדה בין אגפית , לגיבוש מדיניות בראשותה של הגב׳ בטי ריטבו . בוועדה חברים נציגים מאגפים שונים של משרד החינוך , וכן נציגים מארגון ההורים הארצי , מהשלטון המקומי ומארגוני המורים . הוועדה נפגשת אחת לכמה חודשים , ופועלת לגיבוש מדיניות מוסכמת בנושא הקשר עם ההורים ולפיתוח ותיאום של דרכי העבודה לקידום מדיניות זו . דרכי העבודה יותאמו לצרכיו של כל אגף במשרד . מדיניות זו תבוא לידי ביטוי גם בחוזר מנכ״ל . להלן נציין מספר דוגמאות לפעולות הוועדה , ויודגשו פעולות הנוגעות לכלל האוכלוסייה וכאלו הנוגעות לחינוך העל יסודי . במהלך השנה הראשונה לפעולתה , גיבשו חברי הוועדה תפיסה אחידה לקידום הקשר עם ההורים . חלק זה של עבודת הוועדה פורסם במסמך ׳תפיסה ועקרונות עבודה לקידום הקשר בין צוותי חינוך לבין ההורים׳ , הכולל : א . תפיסה ב . תשתית ערכית ג . עקרונות לשותפות ד . התייחסות למורכבות הקשר בין הורים לצוות חינוך בכלל ובמצבי קונפליקט בפרט ה . עקרונות ודרכים ליצירת שותפות : הצעות למדיניות , מבנים ארגוניים ותכנים ו . התייחסות ייחודית להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים והבחנה על פי גיל ז . תיאור התובנות שעלו מתוך קבוצות מיקוד שערכנו ח . הצעות לדרכים לשיח פרואקטיבי

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר