תמונת מצב — מעורבות הורים בחינוך בישראל: תפיסות ומדיניות

עמוד:52

הנסמך על הבנתנו ועל הידע שהיה קיים ברשותנו . הממונים על התחומים השונים במשרד ( שמותיהם יצוינו בהמשך ) קראו כל אחד את החלק הרלוונטי לו בתמונת המצב , והנוסח המופיע כאן הוא זה שקיבל את אישור הנוגעים בדבר . גישת משרד החינוך למעורבות הורים בחינוך הממוסד על פי עדויות ( בעל פה ובכתב ) של גורמים במשרד החינוך , ועל פי הצהרות רשמיות של המשרד , נדמה כי במשרד החינוך מתחולל בעשור האחרון שינוי תודעתי ותפיסתי בסוגיית תפקידם של הורים בחינוך וסוג השיח שצריך להתקיים בין מורים להורים . נציג תחילה ניתוח קצר של תפיסת המשרד בנוגע לחשיבותם של מעורבות הורים בחינוך ( בבית ובבית הספר ) ושל הקשר עמם . לאחר מכן נציג שני הבדלים בין הדרך שבה התייחסו לנושא בעבר לבין ההתייחסות לנושא כיום . לבסוף נציג ניתוח של הדרך שבה גורמים במשרד מבינים ומגדירים את המושג ׳מעורבות הורים׳ ואת הדרך שבה , להבנתם , יש לקדם מעורבות כזו . חשיבותה של מעורבות הורים בחינוך : בשיחה עם אנשי המשרד ניכר כי מקובל הרעיון העולה מהספרות המחקרית ולפיו ״עם כניסתם של הילדים למערכת החינוך נוצרת אחריות משותפת בין ההורים למערכת החינוך״ וכי יש לבנות ״יחסי שותפות ... ביזמה פעילה של מסגרות החינוך , מתוך עמדה של שוויון ושותפות״ ( גרינבאום ופריד , , 2011 עמוד . ( 29 כך למשל אומרת בטי ריטבו , מנהלת תחום הורים בשפ״י , כי ״ההורים והמשפחה הקרובה הם החלק המרכזי של סביבתו של הילד״ . על פי ריטבו ״סביבה מכילה - שהיא מותאמת , מיטבית וכוללת הורות מועצמת - היא בעלת השלכות מרכזיות על התפתחותם של המתבגרים , הישגיהם , והמוטיבציה שלהם ללמוד״ . דוגמה נוספת , בשיחה עם עירית בירן , סגנית מנהל המינהל הפדגוגי , אמרה בירן כי ״בכל מהלך עם ילדים צריך לחבור עם הורים מאחר שההורה הוא המעגל הראשון של הילד . בכל תכנית המשימה הראשונה היא לגייס את ההורים שיעבדו יחד עם הצוות החינוכי״ . הצהרות דומות השמיעו גם בכירים נוספים שאיתם שוחחנו במשרד וחינוך וברשתות החינוך . שותפות לעומת מעורבות : אחד השינויים המשמעותיים שעלו בשיחה עם חלק מאנשי המשרד , וכן בסדנה שנערכה בהשתתפותם , הוא המעבר מתפיסה של ההורים כתומכים במטרותיו של בית הספר לתפיסה של ההורים כשותפים בעיצוב מטרות בית הספר לטובת קידום האינטרסים של ילדם . שינוי זה מקביל לשיח בחלק מן הספרות המחקרית על מעורבות לעומת שותפות : מסקירת הספרות המחקרית עולה כי חלק מהחוקרים מבחינים בין מעורבות הורים המכ וּ ונת להשגתן של מטרות המערכת באופן ספציפי מצד אחד ובין שותפות בין הורים לבית ספר מצד שני . מטרותיה של שותפות כזאת הן טובת הילד באופן כללי , והיא מהווה אינטרס משותף להורים ולבית הספר . במקרה הראשון מעורבות ההורים מתייחסת לפעילות שלהם עם הילד או לפעילות של בית הספר להדרכת ההורים . במקרה השני ( שותפות ) מדובר גם בפעולות של הורים לשינוי הפעילות , המבנה , או המטרות של בית הספר ( עופרים , , 2014 עמ׳ . ( 2 חשוב

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר