מבוא ורקע עיוני

עמוד:37

באופן כללי נרשמה בישראל בעשור האחרון ירידה במדד האמון במוסדות השלטון . כך למשל פחת שיעור הישראלים שהביעו אמון בכנסת מ 51 % ל , 31 % ושיעור הישראלים שהביעו אמון בבית המשפט העליון פחת מ 84 % ל 52 % ( הדר , ; 2009 הרמן וחוב׳ , . ( 2013 מידת האמון במערכת החינוך בישראל קרובה לממוצע האמון שנמדד במדינות ה . ( Cerna , 2014 ) OECD מידת אמון זו עלתה באופן משמעותי בעשור האחרון , ( Cerna , 2014 ) אך למעלה מחצי מהנסקרים ב״מדד החוסן החברתי״ האחרון דיווחו בכל זאת כי הם ״לא סומכים כלל או סומכים במידה מועטה על מערכת החינוך , שתעזור להם במידה ויזדקקו ממנה לעזרה״ . בשיח הציבורי הישראלי ובשיחות שקיימה הוועדה עם חלק מהגורמים , נדמה כי הורים מקבוצת הרוב וממעמד הביניים סומכים פחות ופחות על מערכת החינוך . כפי שנראה בהמשך , גורמים חברתיים ותרבותיים עשויים להשפיע על רמת האמון בין בני אדם , במיוחד במקרים שבהם אין עדיין היכרות אישית ביניהם . כתוצאה מכך , הורים שמגיעים לבתי הספר בתחושה של חשדנות וחוסר אמון במערכת עלולים להעתיק את החשדנות הזו גם כלפי אנשי החינוך בבית הספר . רמת אמון נמוכה במערכת החינוך עלולה אם כן להשפיע לרעה על האמון של ההורים באנשי החינוך בבית הספר של ילדם ו״לצבוע״ את מערכת היחסים ביניהם בגוונים של חוסר אמון כבר מתחילתה . עובדה זו חשובה במיוחד מכיוון שאי אמון , החל מרמה מסוימת , נוטה להנציח את עצמו . אדם שאינו סומך על אדם אחר עשוי להימנע מלהעניק לו הזדמנות לבגוד בו – אבל לכן גם לא לתת לו הזדמנות להוכיח את עצמו . ( McLeod , 2014 ) להלן נציג סקירה קצרה הנוגעת לאמון בין הורים למורים ולאנשי חינוך . ראשית נציג ניתוח של מושג האמון על מרכיביו השונים . לאחר מכן נסקור עדויות מתוך הספרות בנושא השפעתה של מידת האמון על מדדי הצלחה בבית הספר , ולבסוף נביא מחקרים הקשורים בבניית אמון בכלל ובבניית אמון בין הורים לאנשי חינוך בפרט , כולל המכשולים האפשריים לבניית האמון ופרקטיקות שמחקרים מראים כי הן מועילות לבניית אמון ( בתנאים מסויימים . ( יש לציין כי המחקרים שייסקרו להלן נערכו רובם ככולם בחוץ לארץ , ולכן אינם מביאים בחשבון מאפיינים ייחודיים למערכת החינוך ולחברה הישראלית או לחלקים בתוכה . בשל הצורך לקצר לא נתייחס כאן לנטייה לתת אמון כתכונה של אדם ספציפי , אלא רק לאמון כיחס בין בני אדם ( הבחנה זו תובהר בהמשך הסקירה . ( לא ניכנס כאן גם לדיון באפיסטמולוגיה של האמון ( מה גורם לאמון להיות מוצדק , ( או במאפיינים שגורמים לאדם כלשהו להיות ראוי לאמון ( כתכונה כללית של אותו אדם , או כמקרה ספציפי . ( מושג האמון אמון מתאר גישה של גוף , אדם , או ארגון כלשהו כלפי גוף , אדם או ארגון אחר , גישה הכוללת מאפיינים התנהגותיים רגשיים וקוגנטיביים . מבחינה מושגית מדובר ביחס בין שלושה גורמים : 11 אנחנו מניחים כאן , בעקבות מחברי מדד החוסן החברתי , כי לסמוך על מישהו פירושו לרחוש לו רמה גבוהה של אמון .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר