מבוא ורקע עיוני

עמוד:35

צורכי המתבגר מהקשר בין המערכת המשפחתית למערכת הבית ספרית : הקשר בין המשפחה לבין בית הספר – מערכת המסו במונחי התאוריה האקולוגית - חייב גם הוא להתאים את עצמו להקשר ההתפתחותי של גיל ההתבגרות . התלמיד המתבגר , בניגוד לעמיתו הצעיר , אינו יכול להיוותר בתפקיד פסיבי – הוא חייב להיות חלק אינטגרלי מהקשר בין ההורה למורה . לפי אותם עקרונות שכבר ציינו לעיל , יש לשתף את התלמיד בתהליך קבלת ההחלטות בעניינו . בנוסף לכך , לא כל קשר בין ההורים למורים מתקבל בעין יפה אצל המתבגר . למתבגר חשוב שכשיש בעיות , ההורים יהיו בקשר עם המורים , גם כדי למנוע בעיות עתידיות . ( Hill , 2011 ) אולם כפי שהזכרנו לעיל , דיווח יתר של המורים להורים על ציוני התלמיד והישגיו עלול , להתפרש כחוסר אמון בו מצד ההורים ולפגוע בו דווקא . גיל ההתבגרות — סיכום תקופת ההתבגרות בחייו של האדם מביאה עמה שינויים קוגיניטיביים , רגשיים , וחברתיים . שינויים אלו חיוניים להתפתחותו של האדם , לעצמאותו ולבניית זהותו . שינויים אלו נושאים בחובם הזדמנויות ייחודיות ללמידה ולגיבוש עמדות ותפיסות חדשות על העולם . יחד עם זאת , ככל תקופה של שינויים , עשויה גם תקופת ההתבגרות להיות מלווה בטלטלות ובאתגרים הן למתבגר עצמו והן לקשריו עם המבוגרים המשמעותיים בחייו . על גופו ומוחו של המתבגר עוברים פרצי צמיחה והתפתחות שמאפשרים שימושים חדשים אך גם דורשים הסתגלות ולמידה כדי שיהיה אפשר להשתמש בהם באופן יעיל . ההתפתחות הלא שווה של חלקים שונים ( הן בגוף והן במוח ) מקשה גם היא על הניצול הנכון של היכולות החדשות . במישור הק ֶ שר עם המבוגרים מהווים השינויים הללו טלטלה למערכת המשפחתית והחינוכית כאחד . המתבגר דורש עצמאות רבה יותר ושיתוף בקבלת החלטות בעניינו . מצד אחד הוא מתרחק במידת מה מהוריו וממשפחתו וחובר אל קבוצת השווים לו . מצד שני הוא זקוק עדיין לפיקוח ולרשת ביטחון שתהיה זמינה לו אם ייכשל ויטעה . גם בהיבט הלימודי זקוק המתבגר לסיוע שונה מאשר התלמיד הצעיר יותר . עזרה בשיעורי בית ובחומר הנלמד , נוכחות ההורה בבית הספר וקשר של ההורה עם המורה מועילים למתבגרים פחות מאשר לילדים . לעומת זאת מעורבות ההורה בחינוך במסגרת הביתית הופכת להיות חשובה יותר . היא מתבטאת בעיקר בחיברות להשכלה ( הדגמה והדגשה של חשיבות הלימודים להצלחת המתבגר בעתיד ) ובקישור הלימודים לזהות שהמתבגר מעוניין לאמץ . הקשר בין מעורבות ההורים להצלחה בלימודים בגיל ההתבגרות הופך להיות יותר ויותר מת וּ וך על ידי משתנים רגשיים כמו מעורבות בבית הספר , הרגשת שייכות של המתבגר לבית הספר וקישור ההצלחה בלימודים לחלומות ולתקוות שהמתבגר מטפח כלפי עתידו . לבסוף חשוב לציין כי יש חשיבות רבה להתאמה של הסביבה המשפחתית והבית ספרית ושל הקשר בין בית הספר למשפחה - לנסיבות הספציפיות של כל תלמיד ותלמיד . רמת האוטונומיה שמקבל המתבגר חייבת להיות מותאמת לסביבתו , לעמיתים שאיתם הוא בוחר

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר