מבוא ורקע עיוני

עמוד:32

סיכום צרכיו של המתבגר לאחר שפירטנו שינויים עיקריים העוברים על המתבגר וסביבתו ויש להם השלכות לתחום העיסוק של מסמך זה , נעבור כעת לבחון את משמעות השינויים הללו לצורכי המתבגר באופן כללי וכן לצרכים שיש לו מהמערכת המשפחתית , מהמערכת הבית ספרית ומהקשר בין שתי המערכות האלה . . 1 תמיכה בפיתוח עצמאות : ( Scaffolding Independence ) בגיל ההתבגרות מתרחש מעבר משמעותי בין התלות הכמעט מוחלטת של ילדים במבוגרים ובין העצמאות הכמעט מוחלטת של בוגרים צעירים . גיל ההתבגרות כרוך לכן בבנייה הדרגתית של היכולת להיות עצמאי ואחראי . לפיכך צורך מרכזי של המתבגר מסביבתו הוא שיתאפשר לו להיות עצמאי יותר . ( Hill , 2011 ; Hill & Tyson , 2009 ) הצעיר המתבגר צריך ( ודורש ) שיתאפשר לו להחליט בעצמו , לזכות בחופש מהחלטות של אחרים ולעצב את דעותיו , התנהגותו והחלטותיו בעצמו . ( Steinberg & Morris , 2001 ) . 2 פיקוח וניטור : ( Monitoring ) את הבסיס לעצמאות שתואר בפסקה הקודמת חשוב לבנות באופן הדרגתי , הן משום שלהחלטות שמתקבלות בגיל זה עשויות להיות השלכות הרות גורל על המשך החיים , והן משום שכישלון בקבלת החלטות עצמאית עלול לפגוע בביטחונו של המתבגר ובאומץ הלב שיפגין כשימשיך לבנות את עצמאותו . באותה מידה שהמתבגר זקוק לחופש , בכלל זה החופש לעשות טעויות , הוא זקוק גם לביטחון שיש לו ״גב״ , לוודאות שיש מי שמשגיח עליו ושיבוא לעזרתו אם ייכשל או יזדקק לעזרה . מדובר באיזון עדין : חשוב שההשגחה לא תיצור אצל המתבגר רושם שלא נותנים בו אמון או שמצפים שייכשל , אך במקביל תיתן לו את הביטחון להחליט ולהעז Lohman &) . ( Matjasko , 2009 . 3 קבלת החלטות - לשתף , לאפשר ולתרגל : מעבר משמעותי נוסף ( אם כי לא נפרד מהמעבר לאוטונומיה ועצמאות ) בין הילדות לבגרות הוא המעבר מציות להחלטות של המבוגרים - לקבלת החלטות עצמאית . כפי שראינו לעיל , בגיל ההתבגרות מתפתחת היכולת להחליט בצורה מושכלת , עקבית והגיונית , אך יכולת זו דורשת תנאים מסוימים . במצבי עוררות רגשית גבוהה , או כשהתועלת היא מיידית והנזק הוא בטווח הארוך , קשה למתבגרים לקבל החלטות טובות . המתבגר זקוק לסביבה בריאה שבה יוכל לקבל החלטות או להיות שותף לתהליך קבלת ההחלטות בנושאים הקשורים אליו ומשפיעים עליו . תרגול בקבלת החלטות ובחשיבה מושכלת יסייעו למתבגר לראות את ההשלכות והתוצאות של החלטותיו . ( Lohman & Matjasko , 2009 ) . 4 עידוד וביטחון בבניית זהות : המשימה המרכזית השנייה ש״מוטלת״ על המתבגר ( בד בבד עם התפתחות היכולת לחשיבה מופשטת ) היא לבנות לעצמו זהות , לברר איזה אדם הוא מעוניין ויכול להיות ולאיזו קבוצה הוא מעוניין להשתייך . לשם כך המתבגר זקוק לסביבה שבה יוכל לחוות , באופן בטוח יחסית , זהויות שונות והשתייכויות שונות . לעתים הוא

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר