מבוא ורקע עיוני

עמוד:30

בחינוך העל יסודי צריכים התלמידים להתאים את עצמם למערכת שבה הם הצעירים ביותר , זאת בניגוד לבית הספר היסודי שבו הם היו הקבוצה הבוגרת והמובילה . אקלים הלמידה : במחקרים שבחנו אקלים בית ספרי בחינוך העל יסודי לעומת החינוך היסודי נמצא כי האקלים בבתי הספר העל יסודיים חיובי פחות , והדבר בא לידי ביטוי בשורה של אינדיקטורים , בהם מיקוד אקדמי , משמעת וסדר בכיתה ומחוצה לה , קשרים חיוביים בין ילדים , קשרים חיוביים בין מורים לתלמידים , תמיכה של מורים בתלמידים , מידת האוטונומיה שניתנת לתלמידים ובהירות ועקביות של כללי בית הספר ( אדי רקח וחוב׳ , ; 2011 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך , Wang et al ., ; Way , Reddy & Rhodes , 2007 ; 2014 . ( 2010 אחריות ללמידה : אחד ההבדלים המשמעותיים ביותר בין בית הספר היסודי לעל יסודי הוא שבבית הספר היסודי מוטלת האחריות לרווחת התלמידים והתפתחותם על כתפי המבוגרים האחראים , בעיקר המורים , אך בבית הספר העל יסודי מוטלת האחריות בעיקר על התלמידים . שינוי זה תואם כמובן את נטייתם של המתבגרים לדרוש שיסמכו עליהם יותר ואת יכולתם המתפתחת לקבל על עצמם אחריות . מבנה הלימודים : בית הספר היסודי מתאפיין בסביבה אינטימית יחסית , לכל תלמיד יש מעט מורים , ומושם בו דגש על פיתוח רגשי וחברתי . בבתי הספר היסודיים מתבצעים רוב הלימודים במסגרת כיתה אורגנית אחת , וכל תלמידי הכיתה לומדים יחד . בחינוך העל יסודי , לעומת זאת , מחולקים התלמידים לקבוצות לפי רמות הלמידה ( בהקבצות או במספר יחידות לימוד ) ולפי המקצוע המורחב שהם לומדים . משמעות הדבר היא שהרכב הקבוצה שבה לומדים התלמידים משתנה , והתלמידים פוגשים מורים שונים ולומדים עם עמיתים שונים לאורך היום . מצב זה מקשה על יצירת קשר משמעותי עם מבוגר או עם עמית ללימודים ( אופלטקה וטובין , . ( 2008 הקשר עם ההורים ושינויים במשפחה בעקבות הכניסה לגיל ההתבגרות כניסת הילד לגיל ההתבגרות משפיעה לעתים קרובות על המשפחה כולה . שינויים קוגניטיביים ורגשיים שעוברים המתבגרים משפיעים על מערכת היחסים שלהם עם ההורים : שרטוט מחדש של הגבולות : בשלב מתקדם יותר של גיל ההתבגרות משתנים היחסים בין המתבגר לבין הוריו . שינוי זה כולל שרטוט מחדש של היחסים ומע ֲ ב ָ ר למערכת יחסים שוויונית יותר ( מבחינת מבנה הסמכות ) בין ההורים לילדם . במערכת יחסים זו מוענקת למתבגר אוטונומיה רבה יותר והוא הופך לשותף בקבלת ההחלטות המשפחתית Steinberg &) . ( Morris , 2001 חשוב להדגיש כי בשום שלב המתבגר אינו מתנתק מהוריו לחלוטין , ואינו מפסיק להיזקק להם ( והם אינם מפסיקים להיזקק לו . ( אמנם סוג הקשר וצורכי המתבגר מההורים משתנים , אולם ההורים והיחסים עמם נותרים חשובים להתפתחות המתבגר ורווחתו . התפיסה הנפוצה

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר