מבוא ורקע עיוני

עמוד:26

. ( Geldhof et al ,. 2013 ) כשירות חברתית תלויה בכישורים החברתיים של המתבגרים , בדימוי העצמי שלהם וביכולת ההסתגלות שלהם . מדובר בקבוצות חדשות ומגוונות , ולא תמיד תומכות . האינטרנט יצר מציאות חברתית חדשה ולעתים קשה , הדורשת הסתגלות מיוחדת . ( Crosnoe , 2011 ) בהתבגרות התיכונה , עם המעבר לחטיבת הביניים , המציאות החברתית היא הקשה ביותר . היא כוללת בריונות ואלימות , ביחסים פנים אל פנים Benbenishti &) ( Astor , 2005 כמו גם באינטרנט . ( Crosnoe , 2011 ) זה הגיל שתמיכת ההורים נחוצה ביותר . קרבה בין הורים למתבגרים עשויה להוות חומת מגן כנגד הלחץ של קבוצת השווים . יתרה מזו , שיח קרוב בין הורים למתבגרים מהווה מודל לחיקוי עבור ילדם . ואכן , במחקר נמצא כי יחסים קרובים עם ההורים יוצרים מתבגרים חברותיים . ( Shwartz et al ,. 2011 ) סגינר בדקה את מצבם החברתי של מתבגרים בארץ ומצאה שהנושא החברתי חשוב למתבגרים והם מרוצים מהמצב : לרוב המתבגרים היה לפחות חבר קרוב אחד , ( Seginer , 2006 ) והחוקרים רואים בחבר כזה גורם תמיכה רב משמעות ביחסים חברתיים . אך גם רכישת חבר קרוב משתנה עם המעבר משלב לשלב בגיל ההתבגרות . הגיל שבו רכישת חבר קרוב מגיעה לשיאה הוא גיל ההתבגרות המאוחרת , עם התפתחות הזהות האישית והתייצבותה . חיפוש זהות , החלפת זהויות וזהויות מוגזמות : בגיל ההתבגרות נמצא בעיצומו תהליך של ״חיפוש זהות״ . מרסיה ( Marcia , 1980 ) מציג שני תהליכים בלתי תלויים : חקירה והתחייבות . האינטראקציה ביניהם יוצרת ארבעה מצבי זהות בקרב מתבגרים : ( 1 מצב של בלבול ושל ערפול זהות , האופייני להתבגרות המוקדמת ( 2 שיעבוד לזהות בעקבות לחץ חיצוני ( 3 גיבוש זהות מעוכב בעקבות חקירה אך ללא ההחלטה ( 4 השגת זהות , כלומר התחייבות לזהות בעקבות חקירה . החיפוש אחר זהות מקבל משקל בשלב ההתבגרות התיכונה . אז נחשף המתבגר לקבוצות חברתיות מגוונות , ויחד עם ההתפתחות הקוגניטיבית בגיל זה , מתאפשר למתבגר לחקור את עצמו ואחרים . בשלב זה , ״מנסים״ מתבגרים צורות שונות של הגדרה עצמית , מקבלים על עצמם תפקידים שונים בקרב קבוצת השווים , ואף מתחברים עם קבוצות שונות של נערים בהתאם לזהות שהם לוקחים לעצמם באותו רגע . עם המעבר לגיל ההתבגרות המאוחרת ותוך המשך החקירה העצמית מגיע המתבגר לזהות עצמית בכמה תחומים : אקדמית ומינית , וזהות זו עשויה ( אבל לא חייבת ) ללבוש צורה של זהות אתנית ( או אף זהות אתנית מוגזמת , ( בעיקר כשהמתבגר שייך לקבוצת מיעוט בתוך מוסד הלימודים או הסביבה החברתית שלו . לבישת הזהויות הזאת היא בדרך כלל תהליך טבעי שהוא חלק מהתפתחותו הטבעית של המתבגר והכנתו לתפקוד בעולם המבוגרים . ככל שהמתבגר מסוגל לחקר עצמי מעמיק וחופשי הוא יפ ַ תח זהות שמתאימה לאישיותו . כאשר החקירה העצמית אינה חופשית וקשורה ללחץ חיצוני ( של הורים , מורים , חברים ) היא עשויה להפוך גם להתנהגות קיצונית ומסוכנת . בגיל ההתבגרות התיכונה ניתן לצפות לזהות מעוכבת , אך בגיל ההתבגרות המאוחרת – בתקופת התיכון – יש לצפות לגיבוש זהות ברורה . גיבוש זהות , כמו השתייכות חברתית , תלוי ברמת האוטונומיה של הפרט , וזו כאמור קשורה ליחסים עם ההורים והמורים .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר