מבוא ורקע עיוני

עמוד:25

אך מתחדדת בהדרגה ומגיעה להבשלה ולייחודיות בתקופת ההתבגרות התיכונה ובעיקר במאוחרת . שייכות חשובה מרגע לידתו של היחיד . תחילה חשובה השייכות למשפחה , אך בראשית גיל ההתבגרות הנטייה היא לשייכות לקבוצת השווים . עם תחילת השלב של חיפוש האוטונומיה והצורך להתנתק פסיכולוגית מההורים , קבוצת השווים הופכת למשמעותית יותר . מעב ָ ר זה רצוי אך לא קל , כי הוא דורש הסתגלות ומסוגלות . בגיל ההתבגרות התיכונה הקבוצות החברתיות מתרחבות ומשתנות . חטיבת הביניים היא מקום ידידותי פחות מבית הספר היסודי , והיא מחייבת הסתגלות בתחומים שונים , כולל בתחום החברתי . תקופה זו היא גם ראשיתה של מערכת יחסים עם בני המין השני , ועל רקע ההתבגרות הפיזית והמינית המואצת , היא עלולה להיות סוערת למדי . בגיל ההתבגרות המאוחרת , מתחילות מערכות יחסים אינטימיות עם בני המין השני , וזו שייכות נוספת ואחרת . שלושה צרכים אלו המסוגל וּ ת , השייכ וּ ת והאוטונומיה קשורים הן זה לזה והן לרווחה הנפשית של המתבגרים ולתפקודם האקדמי . חוקרים שעקבו אחר התפתחותם של מתבגרים באמצעות מחקר אורך Bownlee et al ., ) ( 2013 ; Geldhof et al ,. 2013 זיהו חמישה מרכיבים המאפיינים התפתחות פסיכולוגית חיובית של צעירים : כשירות חברתית ( קוגניטיבית , אקדמית ובריאותית , ( ביטחון עצמי ( תחושת מסוגלות וראייה חיובית של העצמי , ( אופי ( ערכים , מוסריות , ( קשר עם הסביבה החברתית , ואמפתיה ( דאגה , חמלה . ( רכישת יכולות אלו מובילה לפעילות חברתית ותרומה לקהילה . מרכיבים אלו מכונים באנגלית ״ Competence , Confidence , – ״ The Five Cs . Character , Connection , and Caring פיתוח יכולות אלו דורש תמיכה רבה מאנשים משמעותיים בחייהם של המתבגרים , כלומר , ההורים והמורים . תפיסה רווחת של גיל ההתבגרות ( תפיסה שרווחה בעבר גם בקרב החוקרים בתחום , ( רואה בגיל זה תקופה של סערות רגשיות ושינויים רגשיים תכופים המ וּ נעים על ידי שינויים הורמונליים . אולם ספרות מחקרית עדכנית מראה שהשגת המשימות המרכזיות בגיל ההתבגרות יכולה לעבור גם ללא סערות Arnett , 1999 ; Galambos & Costigan , 2003 ; Seginer & Shoyer , ) ( 2012 ותוך הידוק הקשר עם ההורים ( Smetana , 2010 ; Cheung et al ,. 2013 ) והמורים . ( Assor , 2005 ) יחד עם זאת , הספרות מראה כי המתבגר אכן ח וֹ וה שורה של שינויים פסיכולוגיים וחברתיים במהלך גיל ההתבגרות . להלן נציג את העיקריים שבהם : פנייה לקבוצת השווים : בגיל ההתבגרות המוקדם הופכת קבוצת השווים – בני גילו של המתבגר - להיות משמעותית יותר ויותר עבורו . המתבגר מבלה זמן רב יותר עם חבריו ופחות זמן עם הוריו . מתבגרים מושפעים מנורמות וערכים של עמיתיהם , תופעה שיכולים להיות לה ביטויים חיוביים או שליליים , בהתאם לטיבן של הנורמות האלה ( מייזלס , . ( 2001 זה הגיל שבו מתפתחות הכשיר וּ ת החברתית והאמפתיה בהדרגה עד ליצירת אינטימיות חברתית 6 בסקירה זו חיברנו את השינויים החברתיים והפסיכולוגיים משום שכפי שנראה , השינויים הללו בגיל ההתבגרות קשורים זה לזה , וקשה להבין שינויים מסוג אחד מחוץ להקשר של כלל השינויים שעוברים המתבגרים בגיל הזה .

יוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר